ความคิดที่จะทำ “เครือข่ายเบาหวานระดับจังหวัด” มีความคืบหน้าชัดเจนขึ้นแล้ว เมื่อวานนี้ดิฉันได้รับทราบว่า นพ.มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผอ.รพร.ธาตุพนม และ ภก.เอนก ทนงหาญ ได้หารือร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพจาก รพ.ต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เห็นพร้องต้องกันจะจัดตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของจังหวัดในวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทีมแกนหลักคือ รพร.ธาตุพนม กำหนดเกณฑ์เข้มว่าทีม รพ.ไหนจะมาร่วมงานต้องมีแพทย์มาด้วย งานนี้ถ้ามีที่เหลืออาจเปิดโอกาสให้บางทีมจากจังหวัดใกล้เคียงคือมุกดาหารและบุรีรัมย์มาร่วมด้วย

คุณศุภลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ รพ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็เขียนโครงการเรียบร้อยแล้ว ระบุหลักการและเหตุผลมาได้ดีมาก น่าชื่นชม ทีมงานเครือข่ายเสนอช่วงเวลาที่เป็นไปได้สำหรับการจัด workshop ของจังหวัดฉะเชิงเทราคือประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙

ภก.นิอายุบ นิเงาะ จาก รพ.กะพ้อ ปัตตานี ส่ง e-mail มาสอบถามเรื่องวันเวลาที่จะไปจัด workshop ที่จังหวัดปัตตานี เราตอบไปแล้วว่าต้องหลังจากเดือนพฤษภาคมไปแล้ว พร้อมส่งตัวอย่างโครงการของ รพร.ธาตุพนมไปให้ด้วย

คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศินและคุณอาฬสา หุตะเจริญ ตื่นเต้นที่จะได้ไปทำงาน ณ ต่างจังหวัด ทั้ง ๒ คนช่วยกันทบทวนการจัดตลาดนัดความรู้ทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมาของเครือข่ายและจัดทำ function order ส่งไปให้ทีมงานที่เป็นแกนหลักเพื่อให้รู้ว่าใครต้องทำอะไรบ้าง ทั้งสิ่งที่ต้องทำล่วงหน้า ระหว่างงาน และหลังงาน

เสียดายที่งานแรก คุณธวัช หมัดเต๊ะ จาก สคส.ไม่สามารถไปช่วยเราได้ เพราะติด workshop “คุณเอื้อ” แต่ก็ให้คำแนะนำที่จะช่วยให้การทำกิจกรรมกลุ่มย่อยราบรื่นยิ่งขึ้นและสามารถรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ เป็นคลังความรู้ได้มากยิ่งขึ้น เวลาค่อนข้างกระชั้นชิด ทีมงานจะพยายามเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่สุด เพราะเราอยากเห็น CoPs เบาหวานเกิดขึ้นเยอะๆ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙