..26 ธันวาคม ของทุกปี รำลึกวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ..


ันนี้  มาร่วมตระหนักและรณรงค์ การอนุรักษ์..สัตว์ป่า  กันนะคะ

ในอดีต ประเทศไทยได้ชื่อว่า มีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่สุด พื้นที่อุดมไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าน้อย ส่งผลให้สัตว์ป่าขาดแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารทำให้สัตว์ป่าลดลง บางชนิดสูญพันธ์ และอีกหลายชนิดตกอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์

ในที่สุดรัฐบาลไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นในปี 2503 เพื่อเป็นเครื่องมือ สำคัญในการปกป้องทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศ จนถึงปี 2535 ก็ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมโดยได้ เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเพาะสัตว์ป่าบางประเภท ได้ เพราะการเพาะเลี้ยงเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้สัตว์ป่าคงอยู่ อยู่ต่อไป อย่างไรก็ตามสัตว์ป่าก็ยังถูกไล่ล่าและลดจำนวนลงเรื่อย ๆ ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพียงเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ในสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึง ประชาชนและเยาวชนของชาติ ด้วยพระหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงห่วงใยต่อ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทรงมีพระราชดำริแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เสมอมา

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายก รัฐมนตรี ได้ร่างกฎหมายว่าด้วย การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น ด้วย พระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี ครั้งเมื่อดำรง พระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงลง พระนามในพระนามในพระปรมา ธิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2503 ขึ้น ต่อมา วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร การคุ้มครองถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่า
ในปี พ.ศ. 2508 มีการประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศ คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี แต่การดำเนินการเป็นไปอย่างเชื่องช้า
เนื่องจากพื้นที่ป่าหลายแห่งรัฐได้กำหนดให้เป็นพื้นที่สัมปทานทำไม้ ซึ่งต้องรอจนกระทั่งหมดระยะเวลาสัมปทาน (ปี พ.ศ. 2515) และในปี 2518 มีการประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรก คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 59 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 54 แห่ง

กิจกรรม
     เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสีย ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนและช่วยกันปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป  โดยงดเว้นการตัดไม้ทำลายป่า ให้ความเมตตาแก่สัตว์ป่า งดล่าสัตว์ป่า และร่วมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่อิสระภาพ ได้แก่
-การจัดนิทรรศการ บรรยาย จัดทำเอกสาร แผ่นพับ แผ่นภาพ
-ประกวดคำขวัญ ประกวดภาพถ่าย
-จัดประชุม สัมมนา
ส่วนกลาง ดำเนินการโดยสำนักสารนิเทศร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ส่วนภูมิภาค ดำเนินการโดยสำนักงานป่าไม้ทุกเขต

ขอบคุณ

http://www.thaienv.com/th/index.php?Itemid=1&agid=38&day=26&month=12&option=com_events&task=view_detail&year=2008

http://www.wcd13phrae.com/wildlife_kum.html

 

 ความเห็น (21)

Pขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทาย

                        มีความสุขเสมอๆนะคะ

                                         

 • ขอบคุณครับ
 • อิอิ
 • บันทึกนี้ได้อะไรดีดีเยอะเลยนะครับเนี่ย

สวัสดีคะคุณ(พี่)สายธาร

สบายดีไหมคะ

มาอ่าเรื่องราวดีๆ

ของการอนุรักษ์ค่ะ

คิดถึงชัยภูมิ ไม่ได้ไปเยี่ยมนานแล้วค่ะ

มีความสุขทุกๆวันนะคะ

 • สวัสดีค่ะ
 • ขนาดเป็นครูสังคมศึกษายังหลงลืมวันเลยค่ะ
 • ต้องถูกทุบแล้วค่ะ
 • ส่วนมากจะจำได้แม่นก็วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 14 มกราคม
 • เพราะที่จังหวัดจัดกิจกรรมทุกปี
 • ขอให้มีความสุขนะคะ

Pขอบคุณดอกไม้สวยๆ  

                            มีแต่สิ่งดีๆเสมอๆนะคะ

                                

Pขอบคุณที่แวะมาทักทาย

มีความสุข   มีสิ่งดีๆเสมอๆนะคะ

สบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะ

มีอีก 1 วันที่ไม่ควรลืมคือวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี ที่เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยไงคะ ขอบคุณ้ข้อมูลดีๆ ที่คนดีๆนำมามอบให้นะคะ

 • แวะมารำลึกด้วยคนครับ
 • 26 ธันวาปีนี้ พรพรพระร่วงมีอะไร
 • ตามไปดูได้ครับ
 • คลิ๊ก
 • พี่สารธารสบายดีนะครับ
 • สุขกายสบายใจทุก ๆ วันนะครับ

@ แวะมายาม

@ มากราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๒

@ อยู่ดีมีแฮง ครับ

P

ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

พร้อมกับพรดีๆ

มีความสุขเสมอๆนะคะ

Pขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะ

สบายดีค่ะ

ชัยภูมิ ตอนนี้หนาวค่ะ

บางวันฝนตกพรำๆ

มีความสุขเสมอๆนะคะ

P

ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ

มีความสุขเสมอๆนะคะ

P

ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

มีความสุขในทุกๆวินาที นะคะ

P

ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

คงสบายดีเช่นกัน นะคะ

Take care

P

ขอบคุณค่ะ

มีความสุขในวันนี้ และ ทุกๆวัน นะคะ

ที่โรงเรียนจัดงานปีใหม่ค่ะ

 

สวัสดีปี 2552

Happy New Year 2009

ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ

อิน

Pมีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะทุกคน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี