พบแล้ว....สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล


พยาบาลเพื่อนประชาชน

     จากการร่วมสร้างจินตนาการและจัดทำเป็น  คำประกาศพยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพใหม่  ณ นครเชียงใหม่  เมื่อ  6  กันยายน 2545   ซึ่งมีความเชื่อที่ว่า พยาบาลชุมชนมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้าง

สุขภาพชุมชน  ผ่านการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยมีความมุ่งมั่น  6  ประการ 

      ได้พยายามค้นหาสิ่งที่เรียกว่าสถาบันซึ่งจะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญตามคำประกาศข้อ  6  ที่จะช่วยให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิรูประบบสุขภาพ  ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องทางปัญญาสำหรับพยาบาล  บัดนี้พบแล้ว  "สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล  สภาการพยาบาล"  มีกิจกรรมของความต่อเนื่องทางปัญญาที่ได้เข้าร่วมคือ  โครงการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  (NOC.)

         พยาบาล  เพื่อน  ประชาชน

     

   

หมายเลขบันทึก: 231678เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2008 15:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 15:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

       จาการติดตามการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล  กำลังเกิดการขับเคลื่นอพยาบาลในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพสร้างนำซ่อม  ด้วยการวิจัยและขับเคลื่อนบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ  เพื่อให้เกิดข้อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  แต่จะเป็นสุขภาพของใครในข้อเสนอก็จะได้ติดตามกันต่อไป  อยู่ที่การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลจะมีใครบ้าง  เป็นสำคัญ

      ติดตามกันต่อไป

          เจริญธรรม   สำนึกดี

           ยาดมเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี