ความเห็น


       จาการติดตามการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล  กำลังเกิดการขับเคลื่นอพยาบาลในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพสร้างนำซ่อม  ด้วยการวิจัยและขับเคลื่อนบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ  เพื่อให้เกิดข้อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  แต่จะเป็นสุขภาพของใครในข้อเสนอก็จะได้ติดตามกันต่อไป  อยู่ที่การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลจะมีใครบ้าง  เป็นสำคัญ

      ติดตามกันต่อไป

          เจริญธรรม   สำนึกดี

           ยาดมเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี