กิจกรรม UKM

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ร่างกำหนดการ UKM ครั้งต่อไป

เตรียมการเพื่อการพัฒนา

 JJ แอบกระซิบ "ท่านอำนวย คุณเอื้อ คุณกิจ คุณลิขิต ชาว เครือข่ายมหาวิทยาลัย" จากการประชุม Business Meeting มี "แนวทาง เพื่อเตรียมการในการเสวนา ครั้งต่อๆไป ดังนี้ครับ"

 ครั้งที่ ๓/๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง วันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง Communication for Change

 ครั้งที่ ๔/๔๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง วันที่ ๗ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ ( Human Capital) เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 ครั้งที่ ๕/๔๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การ ก่อ เกิด และ ดำรงอยู่ของ Center of Excellence (COE)

 วันแรกของการประชุม จะเป็นการประชุมของกรรมการเครือข่าย ที่เรียกว่า Business Meeting (ภาพข้างบน เป็นการประชุมดังกล่าวครับ)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
การปรับกำหนดการล่าสุด คือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ ครับ