GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิจกรรม UKM

ร่างกำหนดการ UKM ครั้งต่อไป

เตรียมการเพื่อการพัฒนา

 JJ แอบกระซิบ "ท่านอำนวย คุณเอื้อ คุณกิจ คุณลิขิต ชาว เครือข่ายมหาวิทยาลัย" จากการประชุม Business Meeting มี "แนวทาง เพื่อเตรียมการในการเสวนา ครั้งต่อๆไป ดังนี้ครับ"

 ครั้งที่ ๓/๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง วันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง Communication for Change

 ครั้งที่ ๔/๔๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง วันที่ ๗ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ ( Human Capital) เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 ครั้งที่ ๕/๔๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การ ก่อ เกิด และ ดำรงอยู่ของ Center of Excellence (COE)

 วันแรกของการประชุม จะเป็นการประชุมของกรรมการเครือข่าย ที่เรียกว่า Business Meeting (ภาพข้างบน เป็นการประชุมดังกล่าวครับ)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 23134
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

การปรับกำหนดการล่าสุด คือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ ครับ