ก่อนที่เราจะใช้งานโปรแกรม Flash เราคงจะต้องรู้จัก และเข้าใจลักษณะการทำงานของเครื่องมือ และองค์ประกอบทั้งหลายในโปรแกรมก่อน
             ตอนแรก เรายังไม่ต้องพูดถึงรายละเอียด และหน้าที่การทำงานอย่างละเอียดของเครื่องมือต่างๆ เอาแค่เรารู้จักและรู้ว่ามันใช้ทำงานอะไรได้ก็พอ