สมาชิกภาพข้าราชการที่ถ่ายโอน/เปลี่ยนแปลงสถานภาพของ กบข.

  ติดต่อ

  พรบ.กบข.  

ในวารสารเล่มเดียวกัน  มีสาระเกี่ยวกับการคงสถานะสมาชิกภาพ กบข.ของข้าราชการ 2 กลุ่มตาม พรบ. กบข. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549 สรุปสาระดังนี้

  • ให้ข้าราชการสมาชิก กบข. ซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังจากวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ  ยังคงสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก กบข. และยังคงสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมต่อไป
  • ให้ข้าราชการสมาชิก กบข. ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และประสงค์จะเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ  ยังคงมีสมาชิกภาพต่อเนื่องกับสมาชิกภาพเดิม และยังคงสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมต่อไป

เรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่กังวลใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และชาวม.ในกำกับของรัฐ  ที่มีข้อเสนอและขอให้แก้ไขสาระสำคัญดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 23005, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-17 15:00:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)