5 เม.ย. 49

การเซตค่าภาษาในเวบไซต์
การเซตค่าภาษาในเวบไซต์
1.การตั้งค่าบน IE คือ View>Encoding>Auto-Select
2.การตั้งค่าบน Firefox คือ View>Character Encoding>Autodetect> Universal
*ผลที่ได้จากตัวอย่างทั้ง 2 บางเว็บจะเปิดได้เหมือนกัน แต่บางเว็บก็ให้ผลที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/04/05/16/56/05/e22718

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)