ระหว่างปิดภาคเรียนเดินทางไปหาประสบการณ์แปลก ใหม่กับเพื่อนรัก