การแก้ปัญหาสระจมหรือลอย ใน Photoshop Cs2

สระจม สระลอย


ความเห็น (1)

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

พิมพ์ตัว ญ ไม่ได้ใน  Photoshop Cs2


แก้ยังไงอ่ะคะ