GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เปิดแผนพัฒนาขนส่งทางน้ำปี 2549

เร่งพัฒนาท่าเรือ-ดันระบบลอจิสติกส์
อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ดันระบบลอจิสติกส์ สู่การพัฒนาขนส่งทางน้ำ ในปีงบประมาณ 2549 พัฒนาลอจิสติกส์ ให้การขนส่งทางน้ำทั้งภายในชายฝั่งทะเลและระหว่างประเทศ เนื่องจากขนส่งได้ปริมาณคราวละมาก ๆ โดยใช้ระบบ Mass Tran Sportation และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน เน้นการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก เพื่อเชื่อมโยงกับระบบรางออกสู่ชายฝั่งทะเลส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ได้โดยตรง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เร่งพัฒนา ก่อสร้าง ปรัปปรุง ท่าเทียบเรือ 15 แห่ง บำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำ 15 แห่ง บำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือชายฝั่งทะเล 45 แห่ง และเขื่อนกันทรายกันคลื่นตลอดจนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอีก 23 แห่ง ที่จะทำให้ร่องน้ำต่าง ๆ ตื้นเขินยังเป็นการป้องกันในระยะยาวอีกด้วย ให้รองรับการเติบโตเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลให้เกิดการกระตุ้นธุรกิจด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานการขนส่งทางน้ำๆ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีระบบการขนส่งทางน้ำอย่าง  มีมาตรฐานและสะดวก ปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 22990
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)