บรรยากาศ

บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลก

 

 

         อากาศเป็นสิ่งจำสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก  ดังนั้นนักเรียนควรตะหนักถึงความสำคัญของอากาศ  และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศ  สมบัติของอากาศ  และเห็นความสำคัญของการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะอากาศกับการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ  ทั้งสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน(work)ความเห็น (2)

IP: xxx.19.67.211
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ

PANG
IP: xxx.19.67.211
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังเจอแล้ว