GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บรรยากาศ

บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลก

 

 

         อากาศเป็นสิ่งจำสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก  ดังนั้นนักเรียนควรตะหนักถึงความสำคัญของอากาศ  และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศ  สมบัติของอากาศ  และเห็นความสำคัญของการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะอากาศกับการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ  ทั้งสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 22986
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ขอบคุณคะ

ดีใจจังเจอแล้ว