โลกใบเยาว์ ฉบับ เปิดโลกในสถานพินิจ

natarach
ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งคือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้

            ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ได้รับคำสั่งจากศาลให้ต้องถูกจำกัดบริเวณอยู่ในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกอบรม  เนื่องจากความผิดที่พวกเขาได้กระทำลงไปจนเกิดความเสียหาย เดือดร้อนแก่ชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่น  ด้วยสาเหตุต่างๆ มากมาย 
            หากแต่ต้องยอมรับว่า ในกระบวนการยุติธรรมนั้น  เมื่อนำมาใช้กับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมในวันข้างหน้า  นอกจากกระบวนการลงโทษเพื่อให้สำนึกผิดแล้ว  เด็กและเยาวชนเหล่านี้ยังมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อให้เขาปรับตัวเป็นคนที่ไม่กระทำผิดซ้ำ  หรือกระทำผิดร้ายแรงยิ่งขึ้น  อีกทั้งสามารถปรับตัวเป็นคนดีที่จะพัฒนาสร้างสรรค์สังคมต่อไปได้อีกด้วย
            ดังนั้น  ประเด็นเรื่องของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรม  จึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายๆ ฝ่ายในสังคม  ที่นอกจากจะต้องเปิดโอกาสในการรับรู้ รับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเหล่านี้แล้ว    ยังต้องทำความเข้าใจและนำไปสู่การร่วมกันเสนอแนะเชิงนโยบาย  มาตรการ  กฎหมาย  และแนวทางการปฏิบัติ  อันนำไปสู่การพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมต่อไป 
            นอกจากการนำเสนอสถานการณ์  อีกทั้งรวบรวม ความรู้  ความเห็น ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่างๆ  แล้ว  ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้  ทั้งกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชน  กระบวนการหล่อหลอม  และการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนเอง  ให้เคารพในคุณค่าของตัวเอง และพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้  ภายใต้ทัศนคติที่ดี   รวมไปถึงกระบวนทัศน์ของผู้คนในสังคม ทั้งในเรื่องของมุมมอง ทัศนคติ และการปฏิบัติตนต่อเด็กกลุ่มนี้  ไปจนถึงการให้โอกาสเด็กและเยาวชนเหล่านี้อีกครั้งเมื่อเขากลับคืนสู่สังคม  โดยไม่คิดรังเกียจเดียดฉันท์และผลักดันพวกเขาสู่เส้นทางที่มืดมนอีกครั้ง
           
               
*หมายเหตุ  เขียนลงใน บท บก. วารสารโลกใบเยาว์ กุมภาพันธ์ 2549  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางอิสระแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 22997, เขียน: 07 Apr 2006 @ 15:55 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 15:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)