ประโยชน์ของการเวียนเป็นเจ้าภาพ UKM ทุก 3 เดือน


            จากการประชุมเตรียมการ UKM3/48 ผมสังเกตเห็นประโยชน์ของการจัด workshop UKM ทุก 3 เดือนและเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พอสรุปได้ดังนี้ครับ
            1. ระยะเวลา 3 เดือน กำลังดีสำหรับการสรุปบทเรียนจากครั้งที่แล้วและการสรุปบทเรียนจากการแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานแล้วเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนี้เจ้าภาพครั้งต่อไปก็จะได้มีเวลาคิดสร้างสรรค์ให้มีอะไรที่ใหม่และมีประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้น
            2. การเวียนเป็นเจ้าภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้าน KM ในองค์กรที่เป็นเจ้าภาพเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็น KF และ Note taker ต้องมีการระดมคนที่เกี่ยวข้องมาทำ workshop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก
            3. มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมจะต้องเตรียมคนของตัวเองให้พร้อมที่จะเข้าร่วมจึงเป็นการขยายฐานคนที่จะต้องมาทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก KM มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากหัวปลา (Domain) ของแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไป
            4. เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด CoP ใหม่ ๆ ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง CoP ทุก ๆ 3 เดือน เนื่องจากบุคลากรจะรู้จักมักคุ้นและติดต่อปรึกษาหารือกันเพื่อพัฒนางานของตนเองโดยอัตโนมัติ เช่น ในปัจจุบันอาจจะมี CoPs เกี่ยวกับ CKO วิจัย การเงินและพัสดุ เป็นต้น
            5. การสื่อสารภายในของแต่ละมหาวิทยาลัย ความเข้าอกเข้าใจกัน การเห็นอกเห็นใจกันสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีและดีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากต้องประสานงานกันเป็นเจ้าภาพ ประสานงานกันเข้าร่วม และยังจะได้แนวคิดและวิธีการของ KM ติดตัวกลับไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานของตนเอง
            6. เกิดการเทียบเคียงกัน (Benchmarking) ในทุก ๆ ด้าน เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือเกิดการแข่งขันกันทำความดี
            7. ทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เดินทางไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดและต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีโลกทัศน์และจิตใจกว้างขึ้น นอกจากนี้ระหว่างเดินทางไปด้วยกันก็จะเกิดการคุ้นเคยสนิทสนมกันมากขึ้นทำให้กลับมาประสานงานกันได้ดีขึ้น
            8. ได้ฝึกความอดทนที่ต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรที่มาจากต่างวัฒนธรรมการทำงาน
            9. ……………………(ช่วยกันเพิ่มเติมด้วยครับ)

            วิบูลย์ วัฒนาธร
คำสำคัญ (Tags): #ukm#ประโยชน์ของ#km
หมายเลขบันทึก: 2296เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2005 09:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ความจริง อาจารย์คิดได้ละเอียดละออ จนไม่รู้จะเพิ่มเติมอะไรแล้ว  แต่ข้อต่อไปเป็นข้อ 9 เลยต้องเค้นความคิดออกมาให้ได้ เพราะอยากได้เลข 9 ดังนี้

9.  ได้ความรู้มาเขียนเก็บไว้ในคลังความรู้Blog gotoknow.org  เป็นการต่อยอดความรู้  ขยายผลความรู้ ให้ทวีคูณยิ่งๆขึ้นคะ

ได้เข้ามาอ่านข้อความตั้งแต่เมื่อวาน  แต่ความที่อ.วิบูลย์คิดได้อย่างละเอียดละออจริง ๆ อย่างที่ อ.มาลินีบอก  

สำหรับประโยชน์ที่ได้นอกเหนือจากที่อ.วิบูลย์ได้กล่าวมา คือ  1. การที่ผู้จัดงานของแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมงานประชุมระหว่างสถาบันบ่อยๆ ทำให้เราเกิดความชำนาญและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งสิ่งนั้นอาจเรียกได้ว่าประสบการณ์  ซึ่งไม่อาจหาซื้อหรือเรียนได้จากสถาบันใดๆ 

2. ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ของแต่ละสถาบัน  คล้ายๆ กับว่าเราได้ไปศึกษาดูงานแต่ละสถาบันโดยไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลาเดินทางไปในทุกๆที่ แต่ความรู้เดินทางมารวมกันในที่ที่เดียวกันเลยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท