พอว่างจากช่วงสอบก็มาเขียนบันทึกต่อทันทีเพราะว่าห่างจากการบันทึกไปนานมากแล้วแต่การปรับพฤติกรรมก็ยังคงทำอยู่ พอดีตรงช่วงสอบเลยไม่ค่อยได้มาบันทึกข้อมูล เพราะสอบติดต่อกันตลอดสัปดาห์และสอบทุกวันแล้วก็ไม่ได้พักเลยเพราะต้องรียนหนังสือต่อตั้งแต่วันจันทร์ ยังไม่หมดนะคะมีสอบเทคนิคอีก คือ วัดสัญญาณชีพและสวนปัสสาวะ เพ้นท์ว่าตัวเองยังทำไม่เต็มที่เพราะสอบติดกันมาก แต่ก็ต้องรอฟังผลคะแนนว่าจะเป็นอย่างไร เฮ้อ...ตื่นเต้นที่สุดเลยละคะ