การบ้านให้ตัวเอง: ศึกษา Unstructured Information Management Architecture (UIMA) ให้แตกฉานว่ามันคืออะไรกันแน่ เพราะวันนี้เห็นเป็นข่าวจัง

UIMA เป็น framework โดย IBM ที่ open-source สำหรับการประมวลผล unstructured information ซึ่งการ process เจ้า information ที่อยู่ในสภาวะไม่มีโครงสร้างชัดเจนได้นี่ล่ะเป็น success factor สำหรับ Knowledge Management Systems ในอนาคตแน่นอน

แนวคิดของ IUMA คือเอา unstructured information มา analyze ให้กลายเป็น Common Analysis Structure (CAS) แล้วเจ้า CAS นี้ก็นำไปให้ analysis engine ประมวลผลต่อ หน้าที่เราคือเขียน analysis engine ที่ประมวลผลในแง่มุมของเรา

analysis engine ประมวลผลเพื่อเอาผลลัพธ์ไปเป็น structured information เพื่อเอาไปใช้งานหรือเพื่อส่งผลลัพธ์เป็น CAS ต่อ (เขาใช้คำว่า CAS in/CAS out) เพื่อให้ analysis engine อื่นๆ ประมวลผลต่ออีกที

เชื่อขนมกินได้ว่า UIMA ยังไม่ได้คิดอะไรเผื่อ unstructured information ที่เป็นไทยๆ แน่นอน ใครพึ่งเริ่มต้นทำ thesis ด้าน computer science อยู่แถวๆ เมืองไทย เผลอๆ ช่วย IBM ทำ ได้ทั้งปริญญา ได้ทั้งงานทำ (ที่ IBM) เลยนะ จะบอกให้