แนะนำ Webblog ของกูรู ด้านทรัพยากรมนุษย์

กูรู ทรัพยากรมนุษย์
ขอเชิญชาว Webblog ทุกท่านเยี่ยมชมและลปรร. กับท่านศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กูรูด้านทรัพยากรมนุษย์  ที่ Webblog  httip://gotoknow.org/chirakm ซึ่งผมได้แนะนำให้ท่านเปิด Webblog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่อาจารย์มีความสนใจเรียนรู้มาตลอดชีวิตของท่าน และยังเป็นผู้มั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)