โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาต้องรับสมัครครู

1.  เอกคอมพิวเตอร์  1  ตำแหน่ง  หรือ สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

2.  เอกนาฏศิลป์ 1 ตำแหน่ง

3.  เอกภาษาอังกฤษ 1  ตำแหน่ง

4.  เอกพละ 1 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อที่โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา  42/619  หมู่บ้านเยาวพรรณ  ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย  นนทบุรี  02-8828546-8  หรือ 09-44998713  ครูนิค