KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 42 . ฟัง

• ในที่ทำงานต่างๆ มักมีการฟังกันเพียงบางส่วน   ไม่ครบถ้วน    เช่นใน รพ. หมอไม่ค่อยฟังพยาบาล
• คนเราตามปกติทั่วๆ ไป  ถ้าไม่ตรงผลประโยชน์ ไม่ตรงกับความเชื่อหรือทฤษฎีของตน ก็ไม่ฟัง
• การฟังอย่างลึก (deep listening)  ฟังอย่างตั้งใจ (attention)  ฟังและถามด้วยความชื่นชม (appreciative inquiry)  ในบรรยากาศเชิงบวก  เป็นทักษะของการทำ KM 
• KM ช่วยให้ฟังกันมากขึ้น   และการฟังกันทำให้ KM มีพลัง
• เรื่องเล่า/การเล่าเรื่อง (storytelling)  ช่วยให้ฟังโดยไม่บาดใจ    ช่วยให้การฟังมีรสชาติ
• ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทำให้คนไม่ค่อยฟังกัน   ความสัมพันธ์แนวราบ ทำให้คนฟังกันมากขึ้น
• การฟังอย่างตั้งใจ อย่างลึก ฟังให้ได้ไม่เพียงแค่สาระ   แต่ได้เห็นตัวตน เห็นมิติเชิงจิตวิญญาณของผู้พูด  ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติที่ลึก   ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ผิวเผิน
• การจดบันทึกระหว่างฟัง ช่วยส่งสัญญาณกลับไปกระตุ้นผู้พูด ให้พูดออกมาได้ลึก ครบถ้วน และกระจ่างมากขึ้น
• แววตา สีหน้า ท่าทาง ของผู้ฟ้ง มีผลต่อผู้พูดในทำนองเดียวกัน

 

วิจารณ์ พานิช
๑๔ มีค. ๔๙
ปรับปรุง ๑ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)