พึ่งพาตัวเองในภาวที่ระบบทุนนิยมได้ไหลเข้ามาสู่ภาคการเกษตร

สูตรน้ำยาเอนกประสงค์                

1.หัวแชมภู ( N 70 )  1 กก

2.น้ำเกลือ  3 ลิตร ( เกลือ  1,000 กรัม ละน้ำ 3 ลิตร )

3.น้ำด่าง  3 ลิตร ( ขี้เท้า  1 กก.ละลายน้ำ 5 ลิตร หมักไว้ 5 วัน  เอาน้ำใส  3 ลิตร )

4. น้ำเปล่า  6  ลิตร                                                                                                             

5. น้ำชีวภาพ  3 ลิตร ผงฟอง 2 ขีด ขจัดคาบ 1 ขวด

6.แต่งกลิ่นและสีตามความต้องการ  รวม 15 ลิตร ( ต้นทุน 100  บาท )

วิธีทำ

1.    กวน N 70 ให้อากาศผสมจนเป็นสีครีมขาว

2.    ค่อย ๆ เติมน้ำเกลือลงไป เสร็จแล้ว

3.    ค่อย ๆ เติมน้ำด่างลงไปจนครบ 3 ลิตร เสร็จแล้ว

4.    ค่อย ๆ เติมน้ำเปล่าจนครบ 6  ลิตร               

5.    เติมน้ำชีวภาพ 3 ลิตร

6.    แต่งสีและกลิ่นตามความต้องการ

 

เมื่อได้แล้ว..จะได้น้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถนำเอาไป

   ล้างจาน ล้างรถ ล้างกระจก  ล้างห้องน้ำได้

 

 

นี่คือน้ำยาเอนกประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จ่าสิบเอกเหรียญชัย   มาวงษ์  โทร  0898090145

96  บ้านไทยสามารถ  หมู่ที่ 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120

 

 

 

 

 ป.ลเมื่อ.ศึกษาแล้ว

**กรุณาคอมเม้นด้วยครับ**

    ..ขอบคุณครับ..