"เพลงแม่แห่งแผ่นดิน"

* ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
ข้าว ขอบลาน ยังอาจหาญ เลี้ยงแผ่นดิน
ป่าพงไพร แอ่งน้ำใส ใช้อาบกิน
ดุจ นิยาม แหล่งทรัพย์สิน แผ่นดินทอง
** คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
แม่แห่งแผ่นดิน ท่านหวงไว้ ให้ไทยผอง
ทั่วคุ้งน้ำเป็นปูเป็นปลา ข้าวในนาเป็นเงินเป็นทอง
สมจิตปอง ครองชีวัน กันสืบไป
*** ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ตราบชีวิน เทิดทูนแม่ฟ้ายิ่งใหญ่
ป่าดินน้ำ งดงามอยู่คู่แดนไทย
ศิลปาชีพให้ไทยสุข สร่างทุกข์ ร่มเย็น
**** พระบุญญา มหาราชินีนาถ
สนองจอมราช สง่างามพระบำเพ็ญ
เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ

( * , ** , *** , **** )ซ้ำ

เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ

 


 

สืบค้นโดยกลุ่มวิชาทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์ โรงเรียนรัตบุรี  เพื่อใช้ประกอบการจัดกิกรรมการเรียนการสอน