ขนบ ศิลป์ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา

ความงดงามที่โลกมี

อันว่าวัฒนธรรมเลอค่ายิ่งกว่าเพชร

สมบูรณ์สำเร็จรูปแล้วแต่ปางก่อน

เราและท่านทั้งทั้งหลายพึงสังวรณ์

เฝ้าอนุรักษ์สืบสอนลูกหลานเรา..........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขมรถิ่นไทยหรือเขมรสูงความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

บองเอยจูยสดับ

ปโอนนินึงปรับ

กน็องเจิ๊ตปรารถนา นึงปันรูมออยกรุป ยืงบานเรี๊ยะซา เกรก็วลแย็ยตา ปีโบราณยืงโม

Yo_ED_KKU

เขียนเมื่อ 

โตวตราเกอควัย ยืงมันอีลระนา เกรกว็วลแย็ยตายืงเมียนค่าเจียงเมี๊ยะอัฐสตางค์

เขียนเมื่อ 

ยืงบานรูมเจิ๊ตนึงกึ๊ดปรารถนา ก็อมอีลระนา ยืงเมียนจะโดนเจีย

เขียนเมื่อ 

ขะแมร์ลือพลือเจิ๊ต บอระซ็ตสะอาดกรุปเวเลีย

เลาแนะออยบองมีอออยเจีย

กันตรึมยืงโมเฮย

ออยลือเลือนโลกา ลือเตียงเอาะแนแด็ย

เขียนเมื่อ 

กันตรึมยืงโมเฮย ออยรับตะตูลพอง

เขียนเมื่อ 

ออยจูยส่งเสริม ก็อมเดิรกัลลอง จูยคะเนีย ปะโอนบอง วัฒนธรรฒพองยืง

เขียนเมื่อ 

จัมเรียบซูสแด็ย

ขมาด....เสราะตลุง เน้อ

ศรัณย์ เรืองสุขสุด
IP: xxx.49.127.229
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นคนสุรินทร์ ไปอยู่ต่างถิ่งตั้งแต่เด็ก ตอนนี้อายุ42ปี ก็เลยอยากศึกษารากเหง้าความเป็นมาของบรรพบุรุษเขมรสุรินทร์