เมื่อชีวิต ต้องแสดง-เล่น ดนตรีเขมร 3

กันตรึมมาแล้ว พี่แก้วน้องแก้มมาเชียร์กันตรึม..................

น้องๆ รวมตัวกัน โดย น้องโย นศ.คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผูประสานงานและซ้อมการแสดง ตลอดจน จัดการเกือบทุกๆอย่างในการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม และก็รับงานเรื่อยๆ จน กันตรึม ของนักศึกษากลุ่มอีสานใต้ เริ่มเป็นที่รู้จักของคนใน มข.

12 พ.ย. 2551 ได้มีโอกาสแสดง ณ เวทีกลางแจ้ง งานประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมได้ร่วมซ้อมและไปแสดงด้วยนิดหน่ยอในการตีกรับประกอบดนตรี เป็นที่สนใจของผู้มารอชมหมอลำอย่างยิ่ง

28-30 พ.ย. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มอบโอกาสดีไปร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผมก็ได้มีโอกาสร่วมเป็นพิธีกร และตีฉิ่ง

3-4 ธ.ค. 2551 ร่วมแสดงในงาน บุญคูณเมือง ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ที่จัดโดยเทศบาลนครขอนแก่น จากการประสานงานของ อ.วรศักดิ์ วรยศ แห่ง สำนักวัฒนธรรม มข. ตีกลองให้เขา ทั้งๆที่ไม่ค่อยเป็น เพราะนักดนตรีขาด สลับกับฉิ่ง

6 ธ.ค. 2551 มีโอกาสร่วมแสดงในงาน  "มหกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ดุริยมงคลชัย เทิดไท้องค์ราชันย์" ณ ลานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานระดับชาติ ยิ่งใหญ่ มีสถาบันเข้าร่วม 74 สถาบัน โดดเด่นและสง่างาม จาก เรือมอันเร หรือรำสาก ผมได้รับมอบหมายให้ตีสาก และจากนั้นตีฉิ่ง

และ 8 ธ.ค. 2551 นี้ จะได้ไปแสดง ณ เวทีกลาง เทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น บริเวณศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

 

การแสดงมีหลายชุด หลายอย่าง น่าสนใจและน่ารักษาให้อยู่คู่บ้าน เมืองเราสืบไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขมรถิ่นไทยหรือเขมรสูงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เกิดโมเฮยเกิดโมจี่-มนึสา

ต้องจูยคะเนียรักษาระเบาะยืง

ปี่โบราณแยยตาเทอโมเจริญรืง

ออยนูวกูวมืงเซราะแอง

เจีย
IP: xxx.136.50.210
เขียนเมื่อ 

เจียๆ สรูลๆ