ความเห็นล่าสุด


@แผ่นดิน

พระอาจารย์ท่านก็สอนเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวครับ ท่านขยายความเหมือนท่านพี่ว่ามานั่นแหละครับ เรื่องการเป็นเวไนยสัตว์ ….

ผมสรุปความสั้น ๆ ในบันทึกไว้ เท่าที่มีสติจำข้อธรรมได้ครับ

หลังจากได้ฟังการเสวนาในหัวข้อ การพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าของห้องสมุด ซึ่งจัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามบันทึก »> https://www.gotoknow.org/posts/697925 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จึงฉุกคิดได้ว่า “ขณะเครื่องกำลังร้อนจากการฟังเพื่อเปิดมุมมองหรือแม้อย่างน้อยถูกกระตุ้นแล้ว ต้องลุกไปแสวงหาความรู้จากตัวแม่ให้ได้” เผื่อจะปลุกไฟอีกระรอกในตัวเพื่อพัฒนางาน จึงทาบทามวิทยากรและขอโอกาสไปพบเพื่อขอ “บทเรียน” อันทรงคุณค่า พร้อมพานักศึกษาตามติดไปด้วย 2 คน เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวว่าเราอย่าไปกอบโกยเพียงคนเดียว แบ่งปันกันด้วย เผื่อจะเกิดประโยชน์ ไม่มากก็น้อย

จึงขออนุญาตจากเจ้านายไปขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการให้บริการ “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิค วิธีการและการให้บริการที่เป็นเลิศ เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีพี่อีฟ อัคริมา สุ่มมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ เป็นวิทยากร

หลังจากไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงขอให้น้องนักศึกษาฝึกสหกิจ “ถอกบทเรียน” ที่ได้ “รู้” จากการไปฟังอย่างเข้มข้น ด้วยคำถามที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายกว่าเรื่องราวนั้นจะสำเร็จ

ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจากการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้?

(1) เรียนรู้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การใช้เว็บไซต์ดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้แก่ Google data studio, Power BI เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงสถิติได้โดยง่าย ทั้งต่อการนำเสนอ และการแก้ไขปัญหา เช่นการรวบรวมข้อมูล คำถาม หรือปัญหาที่พบบ่อย จากการสอบถามของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการสนทนา ได้แก่ ช่องทาง Facebook, Twitter และ Line ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูล หรือการตอบกลับของกลุ่มผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน

(2) สิ่งที่ได้เรียนรู้จาการปลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการลูกค้าสัมพันธ์ คือ วิธีการวบรวมข้อมูลจากผู้ที่สอบถามหรือมีข้อสงสัยโดยใช้วิธีเข้ามาสอบถามในเพจ Facebook จะทำให้ทราบว่าผู้คนที่มีเข้าสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ซึ่งสามารถทำให้แก้ไขได้ตรงจุดและเข้าถึงปัญหาหรือข้อสงสัยนั้นได้ดี อีกทั้งในเรื่องการจัดแสดงข้อมูลเชิงสติถิเพื่อให้เห็นองค์รวมของการตอบรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงรายละเอียดที่ชัดเจนและเห็นภาพของการตอบรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยการใช้โปรแกรมอื่นมาเสริม อาทิ Power BI, Google Data studio ที่จะแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติที่เข้าใจได้ง่าย โดยต้องอาศัยการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสุดท้ายคือการใช้ LINE ในการประชาสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่สามารถเพิ่มการเข้าถึงของผู้คนและง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางไลน์นั้นจะมีหลากหลายรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ในการเลือกใช้ แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของในการประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องซื้อบริการเสริมหรือที่เรียกว่า Line Bord Cast ที่ต้องมีการพิจารณถี่ถ้วนในการประชาสัมพันธ์มากขึ้น แม้ว่าเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มีลูกเล่นและประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างในการประชาสัมพันธ์นั่นคือ จำนวนครั้งในการที่จะประชาสัมพันธ์ หากจะทำการประชาสัมพันธ์ จะต้องพิจารณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือสมควรแต่การลงประชาสัมพันธ์หรือไม่

กลยุทธ์ กลวิธีใดที่คิดว่าสำนักหอสมุดใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

(1) การเก็บรวมรวบข้อสอบถามจากกลุ่มผู้ใช้บริการ เป็นวิธีการศึกษาเรื่องปัญหาที่พบมากจากการใช้บริการห้องสมุด และอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นช่วงปีการศึกษา ช่วงอายุ รวมถึงคณะ เพื่อเสนอแก่กลุ่มผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมไปถึงการจัดรูปแบบการตอบกลับอัตโนมัติจากปัญหาที่พบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

(2) กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ การเป็นรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่จากคำถามหรือข้อสงสัยที่มากจากผู้สอบถามในเพจ Facebook ทำให้เมื่อรวบรวมและแจกแจงตามหมวดหมู่ จะให้ทราบปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมายว่ามีเรื่องใดบ้าง และทำให้ไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้น การนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติผ่านโปรแกรม โดยจะรวบรวมข้อมูลจาก Facebook มาใส่แล้วแสดงผลเป็นสถิติ จำให้เห็นภาพความเป็นไปในองค์กร มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้ทราบว่าจุดไหนควรเพิ่มเติมหรือแก้ไข เป็นกลยุทธ์ที่น่าเรียนรู้อย่างมากเนื่องจากสามารถทำไปให้ได้จริงกับหลาย ๆ อย่าง เช่น การทำการประชาสัมพันธ์ การค้าขายออนไลน์ การพัฒนาองค์กร การโปรโมท Facebook ตนเอง เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Twitter, Line, Instargram ซึ่งเป็นการเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้เกือบหมดทุกกลุ่ม

หากมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป ท่านอยากเรียนรู้เรื่องอะไร

(1) เรื่องการจัดหารูปแบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด และการขยายกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่แค่นักศึกษา หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(2) อยากทดลองและฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ และการดึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ มาประกอบ เนื่องจากเป็นกลวิธีที่น่าสนใจและใหม่สำหรับนักศึกษาที่เคยเรียนทางด้านนี้ เพราะสามารถนำไปประกอบหรือประยุกต์ในการเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา ทั้งอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสื่อในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำไปเป็นความรู้ที่จะไปปรับใช้ในอนาคตได้ เพราะทุกวันนี้สื่อนั้นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

บันทึกนี้ จึงยกประโยชน์ให้จำเลยทั้ง 2 ที่ได้ติดตามไปเรียนรู้กับผม สิริภัทร ชาตาบุตร และ จักรภัทร สมบัติ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

ส่วนผมก็จะเขียนสรุปสั้น ๆ ว่า “สำนักหอสมุด มข. มีความเข้มข้นและให้ความสนใจเรื่อง CRM ค่อนข้างมาก” อันหมายถึงการให้ความสำคัญของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เพราะนอกเหนือจากการจัดการที่น้อง ๆ ถอดบทเรียนมาแล้ว สำนักหอสมุดยังมีการจัดการเรื่องร้องเรียนและข้อแนะนำที่เป็นระบบ การใช้สื่อและสร้าง Content มานำเสนอบริการทั้งเก่าใหม่ และการเก็บข้อมูลสถิติเพื่อ “สำรวจ” พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสำหรับการนำไปพัฒนางาน รวมถึงการส่งต่อข้อมูลในฐานะผู้ดูแลสื่อ เพื่อส่งสารจากผู้ใช้บริการไปยังทุกส่วนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณพี่อีฟ อัคริมา สุ่มมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ที่กรุณาให้เราไปเรียนรู้ในครั้งนี้ อันเป็นคุณค่าของ “องค์กร” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เห็นโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย แว๊บแรกที่คำนึงถึงก็โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชนของ มมส. ทันใด และเป็นสิ่งที่ผมมักจะยกตัวอย่างเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังบ่อยครั้งว่า มมส. ทำงานเรื่องบริการวิชาการและกิจกรรมนิสิตผ่านโครงการนี้ได้อย่างดงาม ต่อเนื่อง ปละเกิดความยั่งยืน

ผมไม่ค่อยลึกซึ้งเรื่องผญานัก เพราะผมเกิดในพื้นที่เขมร แต่การได้มาเรียนรู้และใช้ชีวิตที่ขอนแก่น ได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอยู่บ้าง จึงทำให้เห็นว่า “ผญา” แฝงทั้งภูมิรู้ คู่ภูมิธรรม และเล่าเรื่องภูมิลำเนาได้ชัดเจนแจ้งใจครับท่าน อ.แผ่นดิน

นิสิตมาเรียนรู้ที่กองกิจการนิสิต มมส. เติมเต็มให้มากกว่า 5 ทักษะนี้แน่นอน ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นครับ

ขอบพระคุณครับพี่ ดูแลกันในหลากหลายรูปแบบหลากหลายมิติ เมื่อยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน นั่นก็คงเป็นอีกรุปแบบหนึ่งที่เราจะขับเคลื่อนไป

เราไม่อาจล่วงรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาก่อนกันครับพี่พนัส

มข. บ่ได้ไปนำเลยครับ คิดฮอดตอนไปหลวงพระบางเมื่อครั้งโน้นนนนนนน

ขอบคุณครับพี่พนัส “ความทรงจำ” มันงดงามเสมอครับ ทั้งเรื่องดีและไม่ดีที่ผ่านพ้นไป

มมส. เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับในการขับเคลื่อนเรื่องนี้

ขอบคุณนะครับที่ติดตาม การใช้ชีวิจของคนในยุคนี้ วิถีเปลี่ยนไปจากเดิมมาก การคิดนอกกรอบ หรือการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการสามารถบริหารจัดการ เช่น การเป็นผู้ประกอบการ ก็เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งในสังคมยุคเปลี่ยนแปลง

@แผ่นดิน พี่พนัส เจ้ากะบ่เฒ่าดอกครับ เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนิสิต ไม่ผิดที่อายุมากกว่า แต่ใจยังวัยรุ่นครับ

แต่เชื่อมั่นว่า ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอนหลายเรื่องจนเกือบครบถ้วน ทั้งยังสร้างคนคุณภาพเพื่อสังคมได้ชัดเจนแจ่งแจ้ง ผ่านการเรียนรู้ ดู-ทำ วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนคงไม่ยากสำหรับนิสิต(เก่า) เมื่อพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยไป เพระาเมื่อฐานแน่นทั้ง IQ และ EQ ย่อมส่งผลให้สามารถ "เรียนรู้" วิชานอกรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างสง่างาม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี