ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ครูผู้สอนสามารถ ทบทวนการบวก การลบและการคูณให้กับนักเรียนไปพร้อมๆกันได้ โดย ก่อนที่นักเรียนจะแสดงขั้นตอนการหาร เพื่อหาคำตอบนักเรียนควรรู้จักวิธีการสร้างสูตรคูณก่อน ซึ่งบางครั้งการหารด้วยจำนวนที่มีหลายหลัก นักเรียน ระดับประถมจะเกิดอาการเบื่อไม่อยากเรียนขึ้นมาเพราะนักเรียนจะคิดก่อนว่ายากจะทำได้ยังไง ดังนั้นการแนะนำวิธีการสร้างสูตรคูณ ซึ่งเป็นการทบทวนการคูณด้วยจำนวนหนึ่งหลัก ซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาก่อนแล้ว จะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าการหารง่ายขึ้นแต่ควรแนะวิธีการนำสูตรคูณที่นักเรียนสร้างขึ้นไปใช้ในการหาผลหารให้กับนักเรียนด้วย เนื่องจากนักเรียนบางคนสร้างสูตรคูณได้แล้วแต่นำไปใช้ไม่เป็นและไม่ถูกต้องซึ่งอาจเนื่องมาจากการไม่เข้าใจขั้นตอนการหารก็เป็นได้

       การทบทวนการคูณ อยู่ในขั้นตอนของการสร้างสูตรคูณ และการตรวจคำตอบรวมถึงทบทวนการบวกด้วยส่วน การลบ อยู่ในขั้นตอนของการหาร   ดังนั้นใน 1ข้อ ครูสามารถฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณและการหารไปพร้อมๆกันซึ่งวิธีนี้จะ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนจริงๆแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิด