วันนี้(5 เมย.)ผมได้รับเชิญจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีให้ไปเป็นวิทยากรในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้ไปนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

       โดยครูที่เข้ามาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นครูชำนาญการพิเศษทั้งหมดประมาณ 15 คน ที่เตรียมจะเสนอขอรับการประเมินเป็นครูเชี่ยวชาญ  ผมพยายามใช้แนวทาง KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการก่อน  จากนั้นได้ให้แต่ละคนเล่าแนวคิดแนวทางของตนเองออกมาแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จนครบทุกคน จนหมดเรื่องจะคุยกัน ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและได้ความรู้กันทุกฝ่าย

      ถ้าผมจะสรุปสาระของแต่ละคนที่เล่าคงจะยาว  จึงอยากบอกว่า โรงเรียนใดต้องการจะทำอย่างนี้เฉพาะกลุ่มบ้างก็ติดต่อผมมาเป็นรายกลุ่ม รายโรงเรียนก็แล้วกันนะ มือถือ 01-4459186 (ธเนศ)