วัฒนธรรมองค์กร

  Contact

  ประชุมคณะกรรมการ ทำบุญวันปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวขอพร  

ค่านิยม วัฒนธรรม

 ประชุมกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นประธาน กรรมการจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่จิระ ไตรถวิล( เสื้อเหลือง ) คุณสุรพล ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น คุณชนัดดา แฮริส ประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น ( นั่งไกลสุด )

คุณสุรพล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนไตร ทำบุญประจำปี ชาวศูนย์บริการวิชาการ

กรรมการ ถวายสังฆทาน พระภิกษุ ๕ รูป

รดน้ำดำหัว ขอพร กรรมการ ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓

เสร็จพิธีการ มี High Tea ท่าน ปชส.จังหวัดขอนแก่น

JJ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

Post ID: 22738, Created: , Updated, 2013-09-06 17:19:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #k-sharing#ค่านิยม#วัฒนธรรม#การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

Recent Posts 

Comments (0)