ประชุมทีม KM วางแผนปฏิบัติการ


เป็นกิจกรรมต่อเนื่องโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายใน สพท.นนทบุรี เขต 1

       วันนี้เราได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการ KM ของ สพท.นนทบุรี เขต 1 อย่างเป็นทางการ โดยมี ผอ.ประไพ (ผอ.สพท.)เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกฝ่าย คือ ผู้บริหาร สพท. ทีม KM สพท. และคุณอำนวยจากโรงเรียนทุก CoPS

        บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ ผอ.ประไพ ให้ผู้เกี่ยวข้อง เล่า AAR การประชุมที่ชะอำ นำข้อคิดของอาจารย์วิจารณ์มาพิจารณา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครร่วมสัมมนาคุณเอื้อและคุณอำนวย ของน้องหญิง และคุณธวัช พร้อมทั้งชื่นชมทีมงานทุกฝ่าย และกล่าวว่า "การตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆ" ได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ที่เป็นหัวปลา ทุกฝ่ายยืนยันว่าชัดเจนแล้ว คือ "สพท.นบ.เขต 1 เข้มแข็ง โรงเรียนเข้มแข็ง" โดยร่วมกำหนด CoPs ของแต่ละกลุ่มงานใน สพท.มีทั้ง CoP ร่วม และ CoP เฉพาะกลุ่ม ส่วนของโรงเรียนยังคงยืนยัน 6 CoPsหลักเหมือนเดิม โดยให้แต่ละโรงเรียนไปทบทวนร่วมกันว่าจะปรับหรือเพิ่ม CoPอย่างไร

        จากนั้นได้ตกลงกำหนดกิจกรรมเป็นแผนปฎิบัติการที่สำคัญคือ

        1.จัดทีมวิทยากรสนับสนุนทั้ง สพท.และโรงเรียนตามความต้องการจำเป็น

        2.โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพแต่ละ CoP ทั้ง 6 CoP จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นตาม CoPที่กำหนด โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในแขนงนั้นๆหลายๆคนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

        3.ทำ AAR คุณอำนวยทุกเดือน โดยกำหนดโรงเรียนเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป

       4.ให้โรงเรียนนำเสนอความคืบหน้าการทำ KM ในการประชุมผู้บริหารทุกเดือนเดือนละ 2 โรงเรียน(ไม่เกิน 10 นาที) ทำ Powerpointเสนอ)โดยจัดให้เป็นระเบียบวาระหนึ่ง

       5. เยี่ยมชม/เผยแพร่ผลงานโรงเรียนดีเด่น (ผู้บริหารจะนำเยี่ยม)หลายๆรูปแบบ

       6. จัดกิจกรรมมอบรางวัลการลงบล็อกต่อเนื่องในระดับบุคคลและโรงเรียน(มีรายละเอียด) ฯลฯ

      ดูจากการทำข้อตกลงร่วมกัน เห็นว่าทุกฝ่ายเข้าใจ มุ่งมั่น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้าใจตรงกันว่าจะใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพงาน ไม่ใช่เพิ่มงานให้เป็นภาระมากขึ้น โดยทำไปและปรับไปเรื่อยๆ และที่ประชุมได้กำหนดให้มีการออกคำสั่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในทุกส่วนแล้ว

หมายเลขบันทึก: 22737เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2006 20:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

กรุณาแจ้งกำหนดการและสถานที่ AAR คุณอำนวยให้หญิงและจ๋าทราบด้วยนะครับ   สคส. จะพยายามไปร่วมครับ

วิจารณ์ พานิช

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี