วันนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม UKM ที่ มอ.เป็นเจ้าภาพที่ร.ร.ลีการ์เดนส์ หาดใหญ่ โดยมีหัวข้อการเสวนาเรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ชุมชนแนวปฏิบัติ" โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UKM ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาการทำงาน และกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละชุมชน โดยหน่วย OD ของวลัยลักษณ์ได้เตรียมตัวแทนของชุมชนต่าง ๆ ประมาณ 8 ชุมชน เข้าร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย อาทิ ชุมชนคนพัสดุ ชุมชนคนประหยัดพลังงาน ชุมชนแง่งามของชีวิต ชุมชนคน 5 ส. ชุมชนคน E-office เป็นต้น ที่เหลือผมต้องขอโทษที่จำได้ไม่หมดนะครับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรที่จะสนับสนุนอย่างยิ่งในการให้บุคลากรของวลัยลักษณ์ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในลักษณะของการทำให้เห็นความเก่งและมีความสามารถของเรา และเรียนรู้ความสามารถของคนอื่น ๆ เพื่อมาพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ในการประชุมวันนี้ผมเห็นแววตาความตั้งใจของพวกเรา และการสนับสนุนจากหน่วย OD ผมคิดว่าพวกเราชาววลัยลักษณ์เราได้ร่วมกันเดินทางมาถูกทางแล้วสำหรับการใช้ KM ในการพัฒนาคนพัฒนางาน และพัฒนาองค์กรของพวกเราในที่สุด ผมขอให้กำลังใจครับ พรุ่งนี้พวกเราจะเดินทางจากวลัยลักษณ์เพื่อไปร่วมประชุมเวลาประมาณ 12.00 น. ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากการประชุมครั้งนี้พวกเราจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกมาก และก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงในแบบก้าวกระโดดในทิศทางที่ดีในวลัยลักษณ์เกี่ยวกับชุมชนพลัง CoPs อีกแน่นอน เพราะพวกเราชาววลัยลักษณ์ ผมเชื่อมั่นว่าพวกเรามีศักยภาพไม่เป็นสองรองใคร ใช่ไหมครับ