เนื่องจากว่าเมื่อวานได้ทำการติดตั้ง mambo บน windows xp ไปแล้ววันนี้ก็ได้ทำการปรับแต่ง template ใส่ Modules ให้กับเว็บ ซึ่งการปรับแต่งต่างๆก็คล้ายๆกับ mambo ใน linux แต่ใน windows xp นี้เราใช้เมนูเป็นภาษาไทยซึ่งมันจะเป็นการเข้าใจง่ายสำหรับคนไทยอย่างเราๆ

       -  เอกสารการปรับแต่ง template 

        แต่การเข้า link ในบางเว็บไซต์ front ภาษาไทยยังมีปัญหาอยู่บ้าง เราต้องเซ็ท encoding ที่ เมนู view ให้เป็น auto-select