Competence ของ "คุณอำนวย" (มุมมองจากทีมงาน สคส.)

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อให้การ  ลปรร.  ในวันที่ 17-18 เมษายน  มีจุดเน้น  ที่ถูกต้องตรงใจ และเป็นประโยชน์แก่ เหล่า "คุณอำนวย"  มากที่สุดช่วงนี้   เราจึงจำเป็นต้อง  รีด  เค้น  เนื้อหาสาระของงานที่ท่านทำอยู่ออกมาใด้ก่อนว่า  แต่ละแห่ง  แต่ละองค์กรเขาทำกันอย่างไร  จึงสำเร็จ
ทั้งนี้  เนื่องจากวงของเราครั้งนี้  ครึ่งหนึ่งของสมาชิกไม่ได้เขียน blog   อีกครึ่งหนึ่งมี blog ของตัวเอง      ท่านที่เขียนเล่าใน blog ไปบ้างแล้ว   ก็พอจะมองเห็นเนื้อหาว่า  มี competence อะไรบ้างพอจะมาแลกเปลี่ยนได้     และความต้องการของแต่ละท่านว่าอยากมาเรียนรู้เพื่อพัฒนา competence อะไรบ้าง   จากคนอื่นที่ทำดีมาแล้ว
หากเราได้คำตอบ  แล้วพบว่า   มีทั้ง demand  และ  supply   เราก็จะแจ้งให้เจ้าตัวทราบอีกทีว่าใครจะเล่าเรื่องอะไรในเวทีนี้
ลองดูนะครับว่า  competence  ที่ว่านั่น  มีอะไรบ้าง   ซึ่งนี่ได้จากมุมมองของทีมงาน  สคส.  เท่านั้นนะครับ   เราพยามยามดึง  facilitator skills & process ที่ได้จากเวทีปีที่แล้ว   มาปรับใหม่อีกที  ก็ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละ

 

1. การสร้างความเข้าใจ-แรงจูงใจทั้งในระดับ “คุณเอื้อ”  และ “คุณกิจ”

 

2. การออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ในองค์กร

 

3. การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง  ให้เกียรติกัน   รับฟังกัน  ทำให้ขั้นตอน ลปรร. ลื่นไหลได้ดี (Friendly Environment Creation)

 

4. การตั้งคำถามกระตุ้น  จับประเด็น  เชื่อมโยงประเด็น  สรุปประเด็น (Catalytic Function) 5. การประยุกต์ใช้และเผยแพร่เทคนิค  เครื่องมือเชิงกระบวนการในขั้นตอน ลปรร.    เช่น  storytelling, dialogue, mapping   หรือเครื่องมืออื่นๆ   เป็นต้น

 

6. การประยุกต์ใช้และเผยแพร่  เทคนิค ความรู้การทำงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   เพื่อส่งเสริมการ ลปรร. ในองค์กร  เช่น  webboard, blog, intranet  เป็นต้น  

 

7. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร  ก่อน และ หลัง  การใช้ KM

 

8. การติดตาม และประเมินผลจากการนำ KM ไปปรับใช้

 

9. การผลักดันให้เกิดชุนชนนักปฏิบัติ  (CoP)

 

10. การให้รางวัล และยกย่อง  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ลปรร. อย่างต่อเนื่อง

 

อ่านคำอธิบาย  ขยายความเพิ่มเติมได้ที่   Beyond "KM"


ซึ่งท่านใดคิดว่ามี competence ใดเพิ่มเติม  ก็ลองเสนอมาได้นะครับ
ลองทบทวนดูนะครับว่า...

 


1. "คุณอำนวย" ในหน่วยงานของท่าน  มีความเชี่ยวชาญ  ชำนาญการในด้านใดบ้าง   พร้อมอธิบายว่าทำอย่างไรในทางปฏิบัติ
2. ท่านต้องการเรียนรู้ competence ตัวใดบ้าง  จากหน่วยงานอื่นที่ทำได้ผลดีน่าชื่นชม    เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของท่านต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (4)

Ping
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 

มีพลังแห่งสติ

ThawatKMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

อีกตัวหนึ่งจากพี่เม่ย

"เป็นแมวมอง"

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ตามมาลิงค์ ข้อสิบเอ็ด..ของ competence คุณอำนวย ให้ค่ะ!
Anochy
IP: xxx.19.59.79
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นต้องขอโทษพี่ธวัชค่ะ ที่ไม่ได้ส่ง Competence ให้ตามวันที่บอกไว้ แต่ก็ยังคงอยากที่จะส่งมานะค่ะ

1. "คุณอำนวย" ในหน่วยงานของท่าน  มีความเชี่ยวชาญ  ชำนาญการในด้านใดบ้าง   พร้อมอธิบายว่าทำอย่างไรในทางปฏิบัติ

สำหรับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ "คุณอำนวย" ของเรามีหลายท่าน ตามแต่ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา โดยเฉพาะในเรื่องของการประยุกต์ใช้และเผยแพร่  เทคนิค ความรู้การทำงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อส่งเสริมการให้เกิดการ ลปรร. ในองค์กรนั้น สถาบันได้นำเอา Microsoft Share Point เข้ามาช่วย โดยนำมาพัฒนาเป็นระบบ Intranet ของสถาบันและทำการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ขององค์กร กระตุ้นให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีการจำกัดสิทธิของ user ตามแต่ลักษณะข้อมูล และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของ user ได้ ซึ่งพบว่าสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี


2. ท่านต้องการเรียนรู้ competence ตัวใดบ้าง  จากหน่วยงานอื่นที่ทำได้ผลดีน่าชื่นชม    เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของท่านต่อไป

เนื่องจากในปีนี้สถาบันต้องการที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร โดยจะนำเอากิจกรรม CoP มาช่วย ดังนั้นจึงต้องการที่จะทราบถึงวิธีการในการผลักดันให้เกิดชุนชนนักปฏิบัติ  (CoP) ขึ้นภายในองค์กร