เพื่อให้การ  ลปรร.  ในวันที่ 17-18 เมษายน  มีจุดเน้น  ที่ถูกต้องตรงใจ และเป็นประโยชน์แก่ เหล่า "คุณอำนวย"  มากที่สุดช่วงนี้   เราจึงจำเป็นต้อง  รีด  เค้น  เนื้อหาสาระของงานที่ท่านทำอยู่ออกมาใด้ก่อนว่า  แต่ละแห่ง  แต่ละองค์กรเขาทำกันอย่างไร  จึงสำเร็จ
ทั้งนี้  เนื่องจากวงของเราครั้งนี้  ครึ่งหนึ่งของสมาชิกไม่ได้เขียน blog   อีกครึ่งหนึ่งมี blog ของตัวเอง      ท่านที่เขียนเล่าใน blog ไปบ้างแล้ว   ก็พอจะมองเห็นเนื้อหาว่า  มี competence อะไรบ้างพอจะมาแลกเปลี่ยนได้     และความต้องการของแต่ละท่านว่าอยากมาเรียนรู้เพื่อพัฒนา competence อะไรบ้าง   จากคนอื่นที่ทำดีมาแล้ว
หากเราได้คำตอบ  แล้วพบว่า   มีทั้ง demand  และ  supply   เราก็จะแจ้งให้เจ้าตัวทราบอีกทีว่าใครจะเล่าเรื่องอะไรในเวทีนี้
ลองดูนะครับว่า  competence  ที่ว่านั่น  มีอะไรบ้าง   ซึ่งนี่ได้จากมุมมองของทีมงาน  สคส.  เท่านั้นนะครับ   เราพยามยามดึง  facilitator skills & process ที่ได้จากเวทีปีที่แล้ว   มาปรับใหม่อีกที  ก็ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละ

 

1. การสร้างความเข้าใจ-แรงจูงใจทั้งในระดับ “คุณเอื้อ”  และ “คุณกิจ”

 

2. การออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ในองค์กร

 

3. การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง  ให้เกียรติกัน   รับฟังกัน  ทำให้ขั้นตอน ลปรร. ลื่นไหลได้ดี (Friendly Environment Creation)

 

4. การตั้งคำถามกระตุ้น  จับประเด็น  เชื่อมโยงประเด็น  สรุปประเด็น (Catalytic Function) 5. การประยุกต์ใช้และเผยแพร่เทคนิค  เครื่องมือเชิงกระบวนการในขั้นตอน ลปรร.    เช่น  storytelling, dialogue, mapping   หรือเครื่องมืออื่นๆ   เป็นต้น

 

6. การประยุกต์ใช้และเผยแพร่  เทคนิค ความรู้การทำงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   เพื่อส่งเสริมการ ลปรร. ในองค์กร  เช่น  webboard, blog, intranet  เป็นต้น  

 

7. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร  ก่อน และ หลัง  การใช้ KM

 

8. การติดตาม และประเมินผลจากการนำ KM ไปปรับใช้

 

9. การผลักดันให้เกิดชุนชนนักปฏิบัติ  (CoP)

 

10. การให้รางวัล และยกย่อง  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ลปรร. อย่างต่อเนื่อง

 

อ่านคำอธิบาย  ขยายความเพิ่มเติมได้ที่   Beyond "KM"


ซึ่งท่านใดคิดว่ามี competence ใดเพิ่มเติม  ก็ลองเสนอมาได้นะครับ
ลองทบทวนดูนะครับว่า...

 


1. "คุณอำนวย" ในหน่วยงานของท่าน  มีความเชี่ยวชาญ  ชำนาญการในด้านใดบ้าง   พร้อมอธิบายว่าทำอย่างไรในทางปฏิบัติ
2. ท่านต้องการเรียนรู้ competence ตัวใดบ้าง  จากหน่วยงานอื่นที่ทำได้ผลดีน่าชื่นชม    เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของท่านต่อไป