การฝึกงานวันที่ 5 เมษายน 2549

การ set Character Encoding

 

  • สังเกตเว็บต่าง ๆ เกี่ยวกับการ set Character Encoding 
  • ทำการทดลองเปิดเว็บต่าง ๆ ด้วย IE และ FireFox
  • การ set Character Encoding ที่ถูกต้องคือ ต้องให้เป็น Auto-Select (สำหรับ IE) และ Auto-Detect เลือก Universal (สำหรับ FireFox)
  • ผลที่ได้จากตัวอย่างทั้ง 2 บางเว็บจะเปิดได้เหมือนกัน แต่บางเว็บก็ให้ผลที่แตกต่างกัน
  • เหตุผล => บางเว็ปได้มีการ set ค่าไว้อย่างถูกต้องแล้ว เวลาเปิดเว็ป สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ตามปกติ แต่บางเว็ปมีการ set ค่าผิดอยู่ ทำให้ต้องไปปรับเลือกCharacter  Encoding  เอง โดยเลือกเป็น Thai(TIS-620)
  • บางครั้งเมื่อทำการ set ค่า Character Encoding  ใหม่แล้ว ยังเป็นภาษาต่างดาว(อ่านไม่ออก) ให้ทำการเคลียร์ค่าใน Cache  ลบค่าในInternet Temporary เดิมออกให้หมด
  • สาเหตุที่ทำให้หน้านั้น ๆ ยังเป็นภาษาต่างดาว(อ่านไม่ออก)อยู่ อาจเป็นเพราะ cache ได้เก็บค่าเดิมของหน้านั้น ๆ ไว้ เมื่อเราเข้าเว็บนั้นอีกครั้ง ก็จะดึงค่าที่เก็บไว้มาแสดงผลให้ดู ค่าที่ได้จึงเป็นค่าที่อยู่ใน cache เดิม
  • ในบางครั้ง เมื่อเราทำการ set ค่าต่าง ๆ แล้ว แต่ผลลัพธ์ที่แสดงยังคงเป็นเช่นเดิมอยู่ ให้ลองทำการ view source ดู ตรงส่วนที่เขียนว่า encoding = "......" สังเกตค่าที่ใส่ในเครื่องหมายคำพูดนั้นว่าเป็นอะไร  หากค่าที่ใส่ไว้นั้นเป็นค่าที่ set ไว้ถูกต้องแล้ว  ผลที่แสดงออกมาอาจเกิดจากความผิดพลาดที่ไม่ได้มาจากเว็บนั้น ๆ   อาจเกิดจากสาเหตุอย่างอื่น
  • เว็บที่ดีควรมีการ set ค่าอย่างถูกต้องแล้ว  โดยผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ไม่จำเป็นจะต้องไปปรับCharacter Encoding  ด้วยตัวเอง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)