เมื่อวันที่  5 เมษายน  2549 ทางเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ได้จัดประชุมผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ km ประกอบด้วยท่าน ผอ.เขตเป็นประธาน ท่านรอง ผอ.เขตทุกท่าน ท่านผู้ช่วย ผอ.เขต ท่านหัวหน้ากลุ่มทุกท่าน คุณอำนวยจากโรงเรียนจำนวน 6 ท่านและทีมงาน km  ของเขตรวมแล้วประมาณ 20 ท่าน ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแผนพัฒนา km ทั้งของเขตพื้นที่และของโรงเรียน กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดหัวปลาเขตเข้มแข็งและโรงเรียนเข้มแข็ง กำหนดทีมวิทยากร km ของเขตและของโรงเรียน กำหนดผู้ดูแลบล็อคและกำหนดเรื่องการติดตามประเมินผล ตอนท้ายของการประชุมได้ให้คุณอำนวยที่มาจากโรงเรียนได้เล่าว่าหลังจากกลับจากการอบรมที่ ชะอำ ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วซึ่งทุกโรงเรียนได้เล่าว่าไปเริ่มทำกันบ้างแล้ว จากนั้นประธานจึงปิดประชุม