ทีมเบาหวานธาตุพนมกับ HA forum

  Contact

  สิ่งที่ได้จากการประชุม   

HA forum  ครั้งที่7 ที่ศุนย์ประชุม อิมเพ็ค เมืองทองธานี ปีนี้ใช้ชื่อ" นวตกรรม  ตามรอย  และวัดผลคุณภาพ" พวกเราทีมเบาหวานของโรงพยาบาลธาตุพนม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยใช้ชื่อว่า "ตามรอยเท้าเบาหวาน" โดยพวกเราสรุปผลการทำงานไว้ตั้งแต่การหาปัญหา  ใช้ขบวนการแสวงหาความรู้   การเกิดนวตกรรม และผลจากการทำงาน

    นอกจากนี้ ผมยังได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในห้อง Meeting 3 เรื่อง Peer Assist in DM Network ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน คือ  ดร.วัลลา  ตันตโยทัย  คุณชนิกา  สุระสิงห์ชัยเดช และ นพ.นิพัธ  กิตติมานนท์

สิ่งที่ได้จากการประชุมครั้งนี้

1.การแสดงผลงานที่ภูมิใจของทีมพวกเรา และทีมอื่นๆจากทั้งประเทศ ได้แนวคิด กำลังใจ และเพื่อนร่วมกิจกรรมมากมาย

2.ได้แลกเปลี่ยนกับผู้มาเยี่ยมบอร์ดนิทรรศการ มากมาย โดยเฉพาะ PODOSCOPE

   - เสนอแนะว่า เครื่อง podoscope ที่เราทำขึ้นจะใช้งานได้นานแค่ไหน เพราะจะได้บอกได้ถึงความทนทานของกระจกที่ทำขึ้น

   - การทำราวจับก่อนขึ้นเหยียบ เพื่อจะได้ไม่กลัวตก  และพยุงตัวตอนขึ้นเหยียบ

   - กระจกแบบ อะคลิลิก น่าจะให้แสงสะท้อนที่ดีกว่าและ ไม่หลอกตา

   - ไฟที่ใส่สะท้อน  น่าจะใช้สีอ่อน ที่สะบายตา ไม่จ้ามาก เช่นสีเหลืองนวน  หรือสีฟ้าอ่อนๆ

   - น่าจะทำมาขายด้วย  เพราะไม่แพง  และประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง

3.น่าจะทำ CD หรือแผ่นพับไปร่วมแสดงด้วย  เพราะมีการถามรายละเอียดในเชิงลึกมาก  และเวลาให้ข้อมูลมีจำกัด

4.ประสบความสำเร็จในการโปรโมตเครือข่าย  และสนใจการจัดตลาดนัด  จนมาสู่การเตรียมจัดตลาดนัดความรู้ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่นครพนม

 

ภก.เอนก  ทนงหาญ   ผู้เล่าเรื่อง

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)

Post ID: 22731, Created: , Updated, 2012-05-05 20:44:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

paula
IP: xxx.4.139.129
Written At 
เป็นกำลังใจให้ค่ะ