แบบฟอร์มโครงงาน

ชนิศา
แบบโครงงาน

โครงงานเรื่อง        การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยใบมะละกอ

 

ผู้จัดทำโครงงาน    ด.ญ.ศศิมาภรณ์ สวัสดิ์ไธสงค์     ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  .......

 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน       อ. ชนิศา  

                 

  บทคัดย่อ  

       

  กิตติกรรมประกาศ

   

                                                          10/11/2551

 

 

    สารบัญ  

 

 

 

เรื่อง 

 

 

หน้า 

 

บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

 

บทที่  1  บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

วัตถุประสงค์ 

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 

บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่  3  อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

บทที่  4  ผลการศึกษา  (ผลการค้นคว้า)

บทที่  5  สรุปผล  ประโยชน์ที่ได้รับ  และข้อเสนอแนะ

 เอกสารอ้างอิง

  

 

 

 

  

 

บทที่   1 

 

บทนำ  

 

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน  

 

 

 

 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (มีในโครงงานประเภททดลองเท่านั้น )  

  ตัวแปรต้น     (  สิ่งที่สงสัย   เหตุ   สิ่งที่จัดให้แตกต่างกัน  )  

 

ตัวแปรตาม      ( สิ่งที่ติดตามดู  ผล  )


   

ตัวแปรควบคุม     ( สิ่งที่จัดให้เท่าๆกัน  มิฉะนั้นผลการทดลองจะเปลี่ยนไป)


 

 

วิธีการศึกษา    ( แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน  แต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร)

 

 

 

 

                                                            บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………  

 

 

 

                                                        บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงานหรือวิธีการทดลอง ประกอบด้วย
1.  วัสดุ อุปกรณ์
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

2.  วิธีการทดลอง / การดำเนินงาน

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

  บทที่   4 

 

ผลการศึกษาค้นคว้า  

 

( 1.   ข้อค้นพบหรือการตอบสมมุติฐาน   ผลที่ได้จากการศึกษา  2.    เขียนตามวัตถุประสงค์  

  อาจเสนอเป็น   3.   ตาราง   แผนภูมิ   กราฟ   เพื่อดูง่าย)

 

 

                                                                     บทที่ 5 

 

วิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผล 

 วิจารณ์ผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………


สรุปผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..........……………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………


ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………...........................……………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………............………………………………… ………………………………………………………………..

 

                                                                  เอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน อักษรสาส์น

คำสำคัญ (Tags)#แบบโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 227141, เขียน: 03 Dec 2008 @ 20:15 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาเยี่ยมค่ะ

ขอให้มีความสุขในการทำงาน

palm
IP: xxx.31.61.212
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

beeboy
IP: xxx.173.219.44
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณยิ่ง ด้วยใจจริงที่กรุณาค่า

PheOna
IP: xxx.26.124.194
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะ

31262++++
IP: xxx.26.73.190
เขียนเมื่อ 

เคยเห่นแบบฟอร์มมานานแต่พึงรุความหมายก้อวันนี้แหละ........

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนักจิตค่ะที่ให้กำลังใจอยู่บ่อยๆ ว่างๆจะเข้าไปขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ

ดีใจกับเด็กๆ ค่ะ ที่ทำโครงงานอย่างมีความสุข และไม่เปลืองเวลา ถ้าจะเป็นกำลังใจให้ครู ช่วยบอกชื่อ+โรงเรียนด้วยก็คงจะปลื้มไม่น้อยเลยละ ขอบคุณค่ะ

กมลรัตน์
IP: xxx.26.157.114
เขียนเมื่อ 

กิตติกรรมประกาศคืออะไรคะ คือหนูจะเขียนโครงงานวิชาภาษาไทยค่ะ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.9.69.194
เขียนเมื่อ 

แต้งค์ ยู คร่ะ

ชลอ
IP: xxx.123.155.153
เขียนเมื่อ 

จะเขียนโครงงานแต่เริ่มต้นไม่ถูก

ช่วยบอกหน่อยสิครับ

เขียนเมื่อ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ การกำจัดกลิ่นด้วยผลฝรั่ง นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนและกำลังใจอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ชาดา อินทโชติ ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำโครงงาน และผู้ปกครองของคณะผู้จัดทำโดยเฉพาะคุณยาย ของด.ช.มังกร ภิญโญ ที่ช่วยจัดหาอุปกรณ์ในการทำโครงงานนี้ และที่ขาดไม่ได้ก็คือนายสมโภชน์ หามนตรี ม.3/5 ที่ช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดให้แก่คณะผู้จัดทำ

คณะผู้ร่วมงานรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำโครงงานนี้ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศค่ะ คือการประกาศคุณความดีของผู้มีอุปการะคุณในการช่วยให้โครงงานของเราสำเร็จค่ะ

เขียนเมื่อ 

โครงงาน จะเริ่มต้นจากปัญหา หรือความสงสัยก่อนค่ะ เช่น สงสัยจังว่าใบมะละกอในนาข้าวแหว่งไปทุกวันที่เดินผ่าน มันทำไมถึงแหว่ง ปลาหรือหนอน หรือว่าหอยเชอรี่กิน แล้วติดตามดู หรือลองหอบเอาใบมะละกอมาวางไว้อีก

ปัญหาคือ ใครกินใบมะละกอ

สมมุติฐานคือ หนอน หอยเชอรี่ ปลา

วัตถุประสงค์ คือ หอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูพืชกินใบมะละกอ ต่อไปเกษตรกรไม่ต้องกำจัดโดยใช้สารเคมี แต่จะใช้ ใบมะละกอแทน เพื่อลดต้นทุน และไม่ต้องเสี่ยงอันตราย

น้องบิวตี้
IP: xxx.172.114.3
เขียนเมื่อ 

โครงงานนี้เยี่ยมมากๆค่ะ

IP: xxx.11.41.241
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆนะคะ หามาตั้งนาน ขอบคุณมากๆๆๆๆๆค่ะ

ไใ่้ืหดก
IP: xxx.93.193.241
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยใเลยครับ

ไใ่้ืหดก
IP: xxx.93.193.241
เขียนเมื่อ 

:):):):):)