โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

แม้จะได้พบเห็นในระยะเวลาอ้นสั้น แต่ก็เชื่อมั่นว่า โรงเรียนแห่งนี้ ควรค่ากับการได้รับการยกย่องในความรู้สึกให้เป็น ”โรงเรียนคุณภาพ” แห่งหนึ่งของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2551 ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง “แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน” ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้ว โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้ว แต่ทางโรงเรียนก็ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพให้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

ในระยะเวลาอันสั้นที่ผมไปอยู่ที่นั่น 5-6 ชั่วโมง แม้จะยังไม่มีโอกาสศึกษาหรือเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้ แต่ก็ได้พบเห็นความโดดเด่นหลายประการที่ ที่คิดว่า หากใครมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ ท่านจะได้พบเห็นเช่นกัน อาทิ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมกายภาพที่ร่มรื่น สะอาด และสวยงาม  การมีส่วนร่วมหรือการสนับสนุนจากบุคคลแกนนำในชุมชน และสมาคมศิษย์เก่า  อาคาร-สถานที่ จำนวนมากมีร่องรอยของการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน(ระบุนามของผู้สนับสนุนไว้อย่างชัดเจน) ฯลฯ  สิ่งที่ผมประทับใจยิ่งประการหนึ่งคือ ณ อาคารอำนวยการ ที่เป็นสถานที่เซ็นชื่อมาทำงานของครู-อาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียน นอกจากจะมีล๊อคเกอร์สำหรับใส่เอกสาร/จดหมาย ถึงคณาจารย์เป็นรายบุคคลที่เป็นระเบียบ ดูน่ารักแล้ว ยังมีบอร์ดอิเลคทรอนิค สำหรับจัดทำอักษรตัววิ่งเพื่อการแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆในโรงเรียนให้แก่ครู อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ เป็นร่องรอยหลักฐานประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการที่น่าสนใจยิ่ง อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับคณาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา ผมคิดว่า โรงเรียนแห่งนี้ น่าจะเป็นโรงเรียนแบบอย่างที่ดีโรงเรียนหนึ่งของประเทศไทย ในการใช้ ICT สนับสนุนการจัดการศึกษา  และ  ควรค่ากับการได้รับการยกย่องในความรู้สึกให้เป็น ”โรงเรียนคุณภาพ” แห่งหนึ่งของประเทศไทย

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และ คนคุณภาพความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วนึกอยากให้ที่ทำงาน ไป benhmark เทียบ กับที่นี่

ในด้าน ICT กับ ด้านความร่วมมือกับชุมชนจังค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมในความเก่งของครูและผู้บริหาร

หมายเลขบันทึก

226477

เขียน

01 Dec 2008 @ 00:05
()

แก้ไข

07 May 2012 @ 21:09
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก