วันนี้ไปเจอผู้ป่วย ซึ่งเป็นนายแพทย์ มารับการฉีดยาเคมีบำบัด  ท่านบอกว่า ทำไมเราไม่ใช้ tegaderm ซึ่งเป็นพลาสเตอร์ใส  สามารถมองเห็นผิวหนัง  แทน พลาสเตอร์เหนียว ซึ่งทึบ ทำให้ไม่สามารถประเมินหากเกิดการรั่วของน้ำยาได้โดยเร็ว ซึ่งยาอาจทำอันตรายต่อผิวหนังอย่างรุนแรง
ที่จริง  ปัญหาแทรกซ้อนจากการใช้ให้ยาเคมีบำบัดเคยเกิดขึ้นแล้ว  เราก็ได้ปรับปรุงการดูแลส่วนนี้ เช่นการทดสอบการรั่วของยาขณะให้ยา  การจัดทำ guideline ในการดูแลผู้ป่วยที่ให้ chemotherapy   แต่จุดเล็กๆ ที่ผู้ป่วยนายแพทย์ท่านนี้บอกเรา เราไม่ได้คิด แต่กลับไปมองเรื่องใหญ่อย่างเดียว  ที่จริงจุดเล็กๆ ก็สามารถป้องกันปัญหาใหญ่ได้