แนะนำ DVB-H  present เค้าทำไว้ดีมาก
http://dvbh.awaves.com/flashok.htm