....เดินทางมาช่วงหนึ่งของชีวิต ผมพูดสูตรง่ายๆของชีวิต ดังนี้

 หากมองให้ดี มันก็ดี หากมองให้แย่ มันก็แย่ โลกนี้ไม่ได้เลวร้าย หากเรายอมมองด้วย ดี... ธรรมชาติ ความรัก มิตรภาพ อารมณ์ขันฯลฯ ชีวิตก็เหมือนผ้าใบที่ว่างเปล่า

 เรามิอาจกำหนด ขนาดและคุณภาพของผืนผ้าใบ ที่ได้รับมาเป็น "ของขวัญวันเกิด" แต่สามารถระบายสีสันตามใจ อยู่ที่เราเลือกระบายสีหม่นหรือสีสดใส...

รินทร์ เลียววาริณ จาก ...Diary of Question