พ่อเป็นคนติดเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ได้หมายความว่า พ่อชอบที่จะให้ลูกติดเหล้าและสูบบุหรี่อย่างพ่อ

พ่อเป็นคนก้าวร้าว ก็ไม่ได้ความว่า พ่อชอบให้ลูกเป็นคนก้าวร้าวต่อพ่อ

แม่เป็นคนไร้เหตุผล ก็ไม่ได้หมายความว่า แม่ต้องการให้ลูกหรือรักความไร้เหตุผลของลูก

จากข้อความที่ยกตัวอย่างนี้ เป็นเรื่องของเราเขา แต่การสอนคนให้เป็นอย่างที่ต้องการที่ดีที่สุดคือ แบบอย่างที่ดี

ถ้าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ก็อย่าหวังว่าจะได้สิ่งที่ต้องการที่ดี

จิตใจที่บริสุทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมดี ตั้งความคิดให้สะอาดก่อนทำและพูดเสมอ