พี่จุด ทำหน้าที่ คุณอำนวย (facilitator) ในเรื่อง discharge planning ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ที่ผ่านมา ได้ใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย F2F เป็นส่วนใหญ่  แต่ก็ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวชัดเจน กับสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว  วันนี้ มาเจออาจารย์หมอปารมี อาจารย์ให้คำแนะนำว่า น่าจะใช้ blog เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร พร้อมให้การช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้ blog จึงลองทำดู

(facilitator) discharge planning F2F blog