KM Lifecycle

KM Lifecycle คืออะไรเอ่ย เมื่อพิจารณาจาก wording แล้วน่าจะหมายถึงวงจรชีวิตของความรู้หรือภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  การเปลี่ยนแปลงไปน่าจะหมายถึงการที่ความรู้หรือภูมิปัญญาหนึ่งๆอาจเป็น New Knowledge และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีมากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและอาจจะล้าสมัยเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป แต่ก็อาจมีบางภูมิปัญญาบางเรื่องก็อาจใช้ได้ตลอดกาลไม่มีวันล้าสมัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management_MBAความเห็น (1)

ธวัช
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ความรู้มีพลวัตร....ไม่เคยมีความรู้ใดที่หยุดนิ่ง

แต่วิธีการเรียนรู้...หรือวิธีได้มาซึ่งความรู้..อาจจะยังใช้วิธีการเดิมได้...เพราะจริตคนอาจจะยังไม่เปลี่ยนไปมากนัก (ในบางที่  บางแห่ง)

ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้  ใน  http:learn-together.blogspot.com