จำไม่ได้ว่าได้รับข่าวจากทางไหนในช่วง 2-3 วันนี้ ประเด็นที่ “โตโยต้า” จะติดป้ายคำเตือนด้านการจราจร ในจุดที่เป็นอันตราย ทั่วประเทศ เป็นความรู้สึกที่ดีและอยากบันทึกเมื่อเห็นความคิดเพื่อส่วนรวมของภาคเอกชน ในการคืนกำไรสู่สังคม (บ้าง) กิจกรรมเช่นนี้ และดูจะสอดรับกับปัญหาที่เป็นอยู่จริง และควรจะสนับสนุนชื่นชม แม้จะเป็นเพียงความรู้สึกเล็ก ๆ จากผมแต่ก็อยากจะแสดงออกเท่าที่ทำได้

     ผมมองเห็นความชาญฉลาดในการคิดและการตัดสินใจ เพราะเป็นอะไรที่ Win-Win โดยไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนมากนัก ทาง “โตโยต้า” เองก็ได้ประชาสัมพันธ์ และได้ใจ ในขณะที่ประชาชนอย่างเรา ๆ ก็ได้ความปลอดภัย ประเทศชาติก็ลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุลงได้บ้างไม่มากไม่น้อยก็ส่วนหนึ่งลดได้แน่เมื่อคิดเชิงตรรกะ

     มองด้วยความชื่นชม และเป็นอะไรที่ Win-Win เลยเอามาบันทึกไว้ว่าน่าจะเอาอย่าง ผมว่าเขาคิดได้อย่างเป็นระบบ มองเห็นความเป็นเหตุเป็นผลอย่างชัดเจน แล้วเลือกโดยไม่ลังเล