เรียน  อ.หนึ่ง.....ผลลองสร้างไฟล์จากโปรแกรม authoware ขึ้นมา 3  file แล้วให้ link เข้าหากัน มี file main.a7p  data1.a7p  data2.a7p  จากนั้นผมก็ทำการpack โดยอ่านตามในหนังสือ คือทำให้file main.a7p เป็น .exe และ file data1.a7p และ data2.a7p ต้อง pack เป็นfile ชนิดไหนครับที่จะทำให้ file main.exe เรียกหาได้ และได้ copy folder xtras มาไว้แล้วก็เปิดไปขึ้น ....ผมอยากทราบว่าจะมีวิธีการ  pack  อย่างไรครับ ที่ มีหลาย file ที่ link กันแล้ว เมื่อ packเสร็จแล้ว จะมองเห็นกัน และสามารถทำงานได้ ช่วยกรุณาตอบหน่อยนะครับ อ.หนึ่ง...