อสม.ติดดาว ปี 2549 ของ จว.พัทลุง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อสม.อีกมากมายหลายท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนามถึง ทุกท่านล้วนช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขให้รุดหน้า ช่วยพัฒนาสุขภาพคนและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน...เราเป็นหนี้บุญคุณท่านเยอะมาก

     ในวันที่ 20 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา เป็นวัน อสม.แห่งชาติ ซึ่งในปี 2549 นี้ 10 สาขาของ อสม.ดีเด่น นั้น อสม.ของจังหวัดพัทลุง ได้รับการประกาศเป็น อสม.ดีเด่น ระดับชาติ 1 ท่าน ระดับภาค 2 ท่าน ระดับเขต 1 ท่าน ที่เหลือเป็นดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่ง สสจ.พัทลุง ได้ทำป้ายประกาศเชิดชูเกียรติหน้าสำนักงานไว้ทุกคน (ดังรูป) โดยมีแต่ละสาขาดังนี้ครับ

     1. สาขาการให้บริการใน ศสมช. ระดับชาติ คือ นางสุมณฑา ทองนาคขาว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

     2. สาขาการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชม ระดับภาค คือ นายศักดิ์ เพชรสุข อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

     3. สาขาการออกกำลังกาย ระดับภาค คือ นายประสิทธิ์ ชูแป้น อ.เมือง จ.พัทลุง

     4. สาขาการสร้างสุขภาพ ระดับเขต คือ นางประทีป ทองแก้วเกิด อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

     5. สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ระดับจังหวัด นายสวัสดิ์ อินทร์แก้ว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

     6. สาขาการพัฒนาสังคม ระดับจังหวัด คือ นายรื่น แจ้งกระจ่าง อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

     7. สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด คือ นายสวาท ชุมประเสริฐ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

     8. สาขาการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด คือ นายสุคิด เรืองเพชร อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

     9. สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระดับจังหวัด คือ นางพัชรินทร์ บัวผัน อ.เมือง จ.พัทลุง

     10. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับจังหวัด คือ นางอิสรา พรมบุญแก้ว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

  

     เมื่อปีที่แล้ว (2548) ก็มี 10 ท่าน 10 สาขา เช่นกันครับ จะได้นำมาลงไว้เพื่อเชิดชูแก่ท่านผู้ทำคุณประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง หากแต่มี อสม.ที่มีอายุการเป็น อสม.มาอย่างยาวนาน และยังทำหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่องอีกท่านหนึ่งด้วย ฉะนั้น อสม.ติดดาวที่ จ.พัทลุง จึงมี 21 ท่าน ตามที่ได้กำหนดเป็นเป้าหมายไว้ที่บันทึก เวที อสม.ติดดาว ที่ จ.พัทลุง

     สำหรับบันทึกที่เคยกล่าวถึงผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคใต้ ปี 2549 ท่านสามารถ link ไปจากที่นี่ได้ ทั้งหมดนี้อยากย้ำเตือนตามที่เคยบันทึกเรื่องอสม.ไม่มีความรู้ จริงหรือ? ผมคนหนึ่งไม่เชื่อเด็ดขาด โดยเฉพาะหากได้นับรวม อสม.อีกมากมายหลายท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนามถึง ทุกท่านล้วนช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขให้รุดหน้า ช่วยพัฒนาสุขภาพคนและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน...เราเป็นหนี้บุญคุณท่านเยอะมากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (2)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณชายขอบ...

สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระดับจังหวัด คือ นางพัชรินทร์ บัวผัน อ.เมือง จ.พัทลุง

หากมีโอกาสขอ..สัมภาษณ์หน่อยนะคะ(Indeep Interview)

และเป็นไปได้..ทุกท่านเลยยิ่งดี..ไม่ทราบว่าเวทีนี้พอเป็นไปได้มั๊ยคะ

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom ครับ

     จองวันและเวลาเดินทางไว้ได้เลย ตามนี้ครับ เวที อสม.ติดดาว ที่ จ.พัทลุง ในระหว่างวันศุกร์-เสาร์ที่ 19-20  พฤษภาคม 49 นี้เลยดีไหมครับ