เตรียมเสนอผลงานสร้างสรรค์ ส.6.. "ผลได้ข้างเคียง"

ผลได้ข้างเคียง..ที่มีประโยชน์คุ้มค่า..
   ในระหว่างการเตรียมเสนอผลงาน พี่เม่ยก็ต้องมาช่วย ตา และ นุก แก้ไขสไลด์กันหลายรอบ และช่วยติวเข้มกันถึงขนาดพูดให้ฟัง ในจุดที่ต้องการเน้น เป็นเหตุให้พี่เม่ย "เข้าถึง" ข้อมูลของน้องๆไปโดยปริยาย
ผลงานของตา(และทีมงาน)..พี่เม่ยเขียนไว้ในบันทึกเรื่อง R2R from Patho-Otop (3)
ผลงานของนุก(และทีมงาน)..เป็นเรื่องการลดภาระงานนับแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผลการดำเนินงานคือได้เกณฑ์การรายงานผลใหม่คือ ในรายที่มีค่าดัชนีเม็ดเลือดปกติและมีข้อความเตือน Blast? และ NRBC?โดยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัตินั้น สามารถออกผลด้วยเครื่องได้ทันทีไม่ต้องนำกลับไปนับแยกเซลล์ด้วยกล้อง  เพราะข้อความเตือนนั้นเป็นผลบวกปลอม ด้วยเกณฑ์ใหม่นี้ช่วยลดภาระงานคนดูกล้องไปได้ถึง 20 ราย/วัน คิดเป็นเวลาที่ใช้ทำงานครึ่งวัน นับว่าเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้มาก
   เหมือนฟ้ามีตา..บ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา..มีคุณหมอท่านหนึ่งนำสไลด์และใบรายงานผลจากเครื่องอัตโนมัติที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการอื่นของภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์มาปรึกษา ด้วยความกังวลว่า เห็นเครื่องอัตโนมัติรายงานผลว่าพบ blast? เกรงว่าภรรยาจะมีความผิดปกติ...เข้าทางเลยค่ะ พี่เม่ยดูสไลด์ให้ไม่พบความผิดปกติใดๆ จึงได้อาศํยข้อมูลของนุก มาอธิบายให้คุณหมอฟัง พร้อมทั้งอธิบายหลักการของเครื่องอัตโนมัติ ที่จะรายงานข้อความเตือนออกมา (พูดง่ายๆก็คือ blast? ที่เครื่องสงสัย ไม่ใช่ blast ที่เราเห็นได้ในสไลด์)..เมื่อคุณหมอเข้าใจถ่องแท้แล้วก็ขอบอกขอบใจ..ก่อนจะลากลับไปด้วยความสุข (อันนี้พี่เม่ยคิดเอง เพราะเห็นเดินอมยิ้มออกไป...)เป็นผลได้ข้างเคียงของการเตรียมงานกับนุกโดยแท้ค่ะ
   ยังมีอีกค่ะ ผลได้ข้างเคียงอีกอย่างหนึ่ง ก็เพราะ อ.เสาวรัตน์ แนะนำว่ารูปการรายงานผลด้วยเครื่องอัตโนมัติที่นุกนำมาเสนอนั้นไม่ค่อยชัด ทำให้อธิบายให้เข้าใจได้ยาก น่าจะทำใหม่ เราจึงต้องมาหาวิธีเตรียมรูปกันใหม่  จึงไปปรึกษา อ.จำนงค์ เมื่อทราบวัตถุประสงค์ของพี่เม่ยกับนุก แล้ว อ.จำนงค์ก็ให้คำแนะนำมา 2 วิธีคือ
  • ถ้าต้องการรูปจากแผ่นกระดาษ ให้ไปใช้เครื่อง scanner ของภาควิชา
  • ถ้าต้องการภาพกราฟฟิคจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เดี๋ยวจะสอนให้
   ด้วยความที่ "เผื่อเลือก" พี่เม่ยจึงพานุกขึ้นไปฝึกหัด scan รูปที่สำนักงานภาควิชาไว้ก่อน แล้วจึงลงมาเรียนรู้วิธีการ capture ภาพจากหน้าจอแบบง่ายๆ เมื่อได้ภาพดังใจแล้ว พี่เม่ยก็ไม่ลืมสะกิดบอกนุกให้ไป เขียนบันทึกวิธีการใช้ scanner และ วิธีการเก็บภาพจากหน้าจอ ไว้โดยละเอียด คราวต่อไปจะได้จัดการเองได้..."เป็นความตั้งใจของพี่เม่ยที่จะสอนให้น้องฝึกการบันทึกประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไว้ค่ะ"
   สำหรับพี่เม่ยไม่ต้องบันทึกแล้วค่ะ..เพราะความจำระยะสั้นยังใช้การได้ดี..และ..สำหรับความจำระยะยาวก็วางแผนจะจัดทำเป็น concept map ไว้แต่เพียงว่า scanner + capture = นุก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (0)