จัดการความรู้จัดการตัวเอง

จดหมายข่าวรายสัปดาห์

            สวัสดีคะเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของชุมชน ฤกษ์งามยามดี ต้นเดือนสิงหา วางแผงจดหมายข่าวรายสัปดาห์ฉบับแรก ของหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ซึ่ง เป็นหน่วยจัดการความรู้ภายใต้ภารกิจงานวิจัยและบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)

มีวัตถุประสงค์  เพื่อประสานและสนับสนุนให้เกิดการสร้าง สังเคราะห์ เชื่อมโยง ถ่ายทอดและขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ทำให้การดำเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
          อย่าลืมนะคะทุก วันจันทร์ เข้ามาอ่านจดหมายข่าวทางอีเมลล์ หรือ ที่ เว็บไซด์ http://km4fc.wu.ac.th  หนู เคเอ็ม จะส่งจดหมายข่าวมาให้เครือข่ายทุกท่านได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของขบวนองค์กรการเงินชุมชน

การจัดการความรู้ ๖ พื้นที่

ทบทวนความจำของ ๖ พื้นที่ที่ดำเนินการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัมนาองค์กรการเงินชุมชนกันนิดหน่อยนะคะ 

๑)  ต.บ้านแหวน จ.เชียงใหม่  ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นพัฒนาโครงการ  ข่าวคราวก็เงียบหายไป อย่าลืมส่งข่าวมาให้ หนู เคเอ็มบ้างนะคะ

๒)  เครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จาก ๕ อำเภอ คือ อ.แม่พริก อ.เถิน อ.เกาะคา อ.แม่ทะ และอ.เมือง จ.ลำปาง โดย อาจารย์วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ และทีมวิจัย จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ได้ส่งข่าวให้หนูเคเอ็มว่า ในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ นี้ มีโครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จังหวัดลำปางณ ห้องประชุมพวงชมพู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ลำปาง (ที่เดียวกันที่หน่วยจัดการความรู้ฯเคยจัดสัมนาเมื่อ ๒๕-๒๖ มิย.คะ) วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้

เพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จ.ลำปาง ให้กับนักวิจัย ผู้อำนวยการเรียนรู้ และผู้จัดความรู้

เพื่อประสานการทำงานระหว่างเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จ.ลำปาง กับภาคีพัฒนา

เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรุ้เพื่อพัมนาเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจ.ลำปางอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
-   คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จ.ลำปาง ๑๐๐ คน

-   ภาคีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๕ คน

-   นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ http://km4fc.wu.ac.th 

๓)  ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยคุณต๋อม ธีระ วัชรปราณี จากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และคุณต๋อมได้รายงานการปฏิบัติกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าเดือนก..
ทีมคุณอำนวยพื้นที่ได้ลงติดตามการประชุมทีมคุณกิจ ในวันทำการกลุ่ม

ที่ให้โจทย์ไปว่า การประเมินตัวเองได้ผลเป็นอย่างไร สิ่งที่เป็นข้อคิด คือ
คุณกิจของเราขาดวิธีการจัดการประชุมไม่รู้จะเริ่มอย่างไร และเริ่มไปแล้วจะไปอย่างไรต่อ อันนี้เป็นปัญหาทุกกลุ่มทำให้กลไกกลุ่มพัฒนาได้น้อยเพราะประชุมไม่เป็น เรื่องนี้ก็วางแผนจะอบรมกระบวนการให้ในปลายเดือนส.ค.นี้นอกจากนี้จุดอ่อนคือ การประชาสัมพันธ์โครงการ แม้ว่ากรรมการกลุ่มจะรู้แต่สมาชิกจำนวนมากไม่รู้เราจะเร่งกระบวนการนี้อย่างไรจึงให้ทีมอำนวยใช้วิทยุและมีเสียงตามสายใช้ในการประชาสัมพันธ์หลังจากลงพื้นที่ติดตามคุณกิจแล้ว ก็ถึงวันประชุมประจำเดือนวันที่26ก.ค. มีกลุ่มที่มาร่วม 5 กลุ่ม ขาดไป 5 กลุ่ม (ตามคาดหมายว่าจะมีคนขาดเยอะ) เราก็ใช้โอกาสนี้ กระตุ้นให้เขาคิดว่า แล้วกลุ่มจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไรเมื่อยังไม่พร้อมกันอย่างนี้เราทำกลุ่มไปทำไม....ก็ดีครับทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน จนได้ข้อสรุปว่าครั้งต่อไป จะประชุมประจำเดือนแบบสัญจร เดือนหน้าไป วัดสวนใน
 และช่วยกันออกแบบกระบวนการด้วยกัน โดยให้เจ้าภาพนำเอาสมาชิกกลุ่มมาร่วมด้วยในภาคเช้า เป็นการทำความเข้าใจสมาชิก เลี้ยงข้าวกลางวัน และทำกระบวนการ ส่วนภาคบ่าย ให้มีการตรวจบัญชีกลุ่มกันในหมู่กรรมการและสรุปผลงานนี้ ผญ.สมคิด คุณอำนวยหลักของเราเหนื่อยหน่อย เพราะต้องพลิกแพลงทุกสถานการณ์ และช่วยกันกระตุ้น
มีสถานการณ์ที่น่าสนใจที่กรรมการกลุ่ม ม.2 แม่เสีย ทางเรานั่งประชุมกันอยู่
พอกลางวันจะหาข้าวกินกัน ก็เลยโทรไปหากรรมการ ม.2 ว่าขอไปกินข้าวงานศพที่วัด
ตกลงหลังจากคุยกันแล้ว พวกเราก็ยกขบวนกันไปกินข้าวกลางวันงานศพของแม่กรรมการ
ทำให้ผมรู้สึกว่า นี่เป็นวิถีของชุมชนจริงๆ หน้าที่เราคือ เข้าใจชุมชนจริงๆ
ไม่ใช่ฉาบฉวย ใครจะนึกว่า นั่งประชุมกันดีๆ พอกินข้าวไปงานศพ  ได้ไปเยี่ยมคนที่อยู่ข้างหลังด้วย เดือน ส.ค. หลังจากที่ได้รับโอนเงินแล้ว คงได้ทำงานคล่องตัวขึ้น
ทีมคุณอำนวยพื้นที่จะมีน้ำมันหล่อลื่นไว้ใช้ในการลงติดตามพื้นที่ ที่ผ่านมางบแม่ตลอด ... และจะได้ใช้ในการจัดเวทีเรียนรู้ในปลายเดือนด้วย

๔)  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  โดย อ.นิสา พักตร์วิไล และทีมวิจัย จาก ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


๕)  เครือ ข่ายสัจจะ ๔๐ ตำบล จ.สงขลา โดยพ่อชบ ยอดแก้ว จากมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้วเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ข่าวด่วนจากคุณเช(โมกขศักดิ์)ลูกชายพ่อชบ ยอดแก้วที่ดำเนินรอยตามอุดมการณ์ของพ่อที่ต้องการสร้างสวัสดิการภาคประชาชนแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะสนับสนุนเงินกองทุนสมทบกองทุนสวัสดิการของชุมชนจำนวนตำบลละ 1 แสนบาท โดยจะจัดประชุมร่วมกับตำบล  เป้าหมายจำนวน ๕๐ ตำบลในวันที่ ๒๒ ส.ค.นี้ที่โรงแรมกรีนเวลดิ์ จ.สงขลาก็รู้สึกเป็นปลื้มกับเครือข่ายด้วย คุณเชบอกว่าทั้งอบจ. อบต.และรัฐบาลต่างให้การสนับสนุนแนวคิดกองทุนสมทบแล้ว ยังมีสปสช.ที่จะเข้ามาทดลองการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคชุมชนที่ยังรีรอ คอยทีท่าอยู่นานแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะลงสักทีเรื่องอปท.ที่สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนนั้น ทราบจากอ.อ้อม ทีมสวัสดิการวันละ ๑ บาทที่ลำปางว่า เทศบาลอุโมงค์ที่ลำพูนก็สนับสนุนกลุ่มสวัสดิการวันละ ๑ บาทด้วยเช่นกัน และทำได้ดีมากด้วย ตัวอย่างดี ๆ เหล่านี้เป็นรูปแบบนำร่องที่จะขยายการเรียนรู้สู่ที่อื่น ๆ ได้ต่อไป

อ.อ้อม (วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ มธ.ศูนย์ลำปาง) ๐๑-๔๕๔๓๓๖๗
โมกขศักดิ์ ยอดแก้ว   (มูลนิธิครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว)  ๐๑-๖๐๙๒๘๐๐

๖) ต.กะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดย อ.พรเพ็ญ ทิพย์นา และทีมวิจัย จาก ม.วลัยลักษณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่ ๔ สิงหาคม ก็มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านครั้งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๒๑ คน โดย หัวหน้ากิ่งอำเภอนบพิตำเป็นประรานในการกล่าวเปิดงาน พลาดไม่ได้คะที่หน่วยจัดการความรู้ฯจะเข้าร่วม สังเกตการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

บรรยากาศในวันประชุมเต็มไปด้วยความครึกครื้นและเป็นกันเองมาก ท่านหัวหน้ากิ่งอำเภอได้ฝากให้แต่ละหมู่บ้านเร่งเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนองตามนโยบายเรื่องของ SML

หัวหน้าพัฒนาชุมชนเน้นย้ำให้ชาวบ้านรู้จัด พึ่งตนเอง โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” เช่น หันมาทำเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แปรรูปและถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้บริโภคเองในครัวเรือน ปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น

ตัวแทนจากชุมชนกล่าวถึงเรื่องการทำงานแบบบูรณาการของคณะกรรมการโดยมี ๕ ขั้นตอน เผยแพร่แนวคิด สำรวจ วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน ทำแผน ติดตาม/ประเมินผล
ถึงช่วงที่ทีมวิจัยจากม.วลัยลักษณ์(อ.โรจน์และ อ.หญิง)นำเสนอ อ.ได้ใช้รูปแบบการนำเสนอที่สามารถสะกดให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่หันเหความสนใจไปในเรื่องอื่น ๆ หันกลับมาฟังการนำเสนอของ อ. โดย ในช่วงแรกก็นำเอาเกมส์ผ่อนคลายสนุกสนานมาให้ผู้เข่าร่วมได้เปลี่ยนอิริยาบถ พอหอมปากหอมคอ ต่อด้วยการสรรหานิทานพร้อมภาพการ์ตูนน่ารัก ๆ  เรื่อง “สามเกลอ” ที่เป็นคติและมีแง่คิดที่น่าสนใจเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ที่แสดงให้เห็นว่า

คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้จักตนเอง ไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และไม่นำความรู้ไปปฏิบัติ จะทำให้ตนเองเดินอยู่กับที่ ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้

คนที่รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมแต่ไม่นำไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร

คนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน รู้จักตนเอง รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมและนำความรู้ไปปฏิบัติจริง จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต

ฉะนั้นองค์ประกอบของการจัดการความรู้ที่สอดแทรกมาจากการเล่านิทานเรื่อง “สามเกลอ” คือ ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน(ไม่ว่าจะทำอะไร) รู้จักตนเอง  แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และต้องนำไปปฏิบัติจริง

จัดการความรู้ ๓ ตำบล จ.นครศรีธรรมราช

 เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ CEO จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้รับผิดชอบ ๙ หน่วยงาน คือ

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (พช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศน.)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   และ หน่วยจัดการความรู้ ฯ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถของกรรมการ และ การจัดการของกลุ่ม ส่งเสริมการทำงานในรูปเครือข่าย เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานของกองทุนได้อย่างยั่งยืน และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ ๓ ตำบลที่จัดการความรู้ คือ ต.บางจาก ต.ท่าไร่ และต.มะม่วงสองต้น วันที่ ๘ สิงหาคมนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครศรีฯ มีการประชุมคุณอำนวยเพื่อเตรียมลงพื้นที่ในวันที่ ๑๔ ที่ต.บางจาก วันที่ ๑๕ ต.ท่าไร่ และ ๑๗ ต.มะม่วงสองต้น เป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุม คือ คุณอำนวย ๙ คน ตัวแทนจากชุมชนกะหรอ ๒ คน ตัวแทนจากทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์และทีมจากหน่วยจัดการความรู้ ๓ คน 

ท้ายสุดนี้ก็อยากเชิญชวนให้เครือข่ายทุกท่านได้เข้ามาติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น ส่งอีเมลล์มาพูดคุย เข้าเว็บไซด์ของหน่วยฯ เปิด Blog และเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ http://gotoknow.org/km4fc และ http://gotoknow.org/kmm-p

 

 

  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)