พ่อกับแม่ของหนู เลิกกันตั้งแต่หนูยังจำความไม่ได้ แม่พาหนูไปอาศัยอยู่บ้านป้าและให้เงินป้าไว้เพียง 4,000 บาท และก็ไม่กลับมาหาหนูอีกเลย  ส่วนพ่อก็มาหาบ้างนานๆ ครั้ง บ้านของป้าอยู่ในชุมชนแออัด เคยถูกไฟไหม้ถึง 3 ครั้ง ป้าทำอาชีพค้าขายรายได้ไม่มากนัก ต้องใช้จ่ายภายในบ้านแล้วยังต้องนำเงินส่วนหนึ่งมาเลี้ยงดูหนูอีกด้วย ทั้งค่าเทอมค่าชุดนักเรียน ค่าสมุดหนังสือและค่าอาหารหนูอยากลดช่วยลดภาระให้กับป้าในอนาคตหนูฝันอยากเป็นครู เพราะว่าหนูชอยที่จะมาโรงเรียนเรียนหนังสือ ถ้าในอนาคตหนูได้เป็นครู หนูจะเป็นแบบอย่างที่ดี หนูจะสอนหนังสือจะได้มีความรู้ เมื่อมีความรู้แล้วก็จะมีงาน มีเงินเดือนชีวิตจะได้ไม่ลำบากเหมือนกับหนูในตอนนี้ ความฝันที่จะเป็นครูของหนูคงไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้ถ้าหากในวันพรุ่งนี้หนู่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ หนูฝันอยากเป็นครู หนูยากเรียนหนังสือสูงๆ