ใช่แล้วครับ GotoKnow.org เท่านั้นถึงจะเป็น official domain name ของบริการนี้จาก สคส.

อย่างไรก็ตาม ทาง สคส. ได้จัดทำให้ GotoKnow.com และ GotoKnow.net เป็น alias ของ GotoKnow.org แล้ว เพื่อป้องกัน "มือดี" นำ domain name ทั้งสองชื่อนั้นไปใช้ในภายหลัง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ (ผมชอบคำลงท้ายนี้จัง ... classic ดี)