ความเห็น 200161

GotoKnow.com, GotoKnow.net หรือ GotoKnow.org ?

เขียนเมื่อ 

"คูโบตม"  เป็นชื่อกลุ่มอาชีพที่ทำการเกษตรแบบพอเพียง โดยมีคำขวัญว่า "ใช้ควายไถนา มีป่าส่วนตัว" ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านแดง  ตำบลยาง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ผู้ประสานงานกลุ่ม คือ นายสมัย ประทุม  (ครูโคก)